[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: NON-US eller vad???On Sat, 14 Aug 2004 19:52:46 +0200
Per Olofsson <pelle@dsv.su.se> wrote:

> Christian Bjälevik:
> > On Thu, 12 Aug 2004 21:20:02 +0200
> > Per Olofsson <pelle@dsv.su.se> wrote:
> > > Jo, jag håller med. Kan tänka mig att man kanske håller andan i väntan
> > > på att ett beslut ska göras i EU. Fast vad det är för "kripleware" du
> > > talar om vet jag inte riktigt, det jag stör mig på mest är att mplayer
> > > inte finns i Debian.
> > > 
> > 
> > Vilket iofs beror på, som jag fattat det, att de modifierat annan
> > programkod utan att ha märkt ut vad för ändringar de gjort. Läste på
> > någon mailinglista. Bara att söka på mplayer debian på google så borde
> > man få träffar. Mao, det är pga brott mot GPL, det skulle inte lösas
> > med en non-patent eftersom mplayer är GPL det också :-P.
> 
> Om det är den [1]här tråden du tänker på så hittar jag inte direkt
> något konsensus på att mplayer skulle ha bristfälliga
> ändringsmarkeringar. Jag vet att mplayer har varit problematiskt
> tidigare men jag trodde att den här personen hade lyckats lösa
> problemen. Mplayer är i alla fall fortfarande inte i Debian.
> 
> [1] http://lists.debian.org/debian-legal/2004/03/msg00235.html

"Let's yank it out of the unable-to-package list once it's actually been
accepted into the archive. No sense getting people's hopes up until we
can push cash on the barrelhead, so to speak."

Som jag läste i tråden du länkade till. Dessutom läste jag HELA tråden och såg att mplayer fortfarande inte gjort vad som krävs för inkludering i debian. Min tro är att det inte kommer bli inkluderat förrens varje fil de modifierat har en statement högst upp som säger när den först blev modifierad och när den sist blev det med vidare hänvisning mot cvs.

Den tråd jag läste var en av Gabucino startad.

Hälsningar
-- 
Christian   .-.  Bjälevik
Jabber.org  /v\   nafallo
ICQ UIN   // \\  60036598
Linux User /(  )\ [344682]
GPG Key ID  ^^-^^  19282112
    Key fingerprint
  D484 6D39 1C57 AC55 4547
  9884 0B1C 09B3 1928 2112Reply to: