[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: NON-US eller vad???Christoffer Sawicki:
> "non-us"-märkta saker får inte exporteras ut ur USA. Det innebär att du gärna 
> får välja den om du vill, såvida du inte tankar den från en amerikansk 
> server... :)
> 
> Och en sak, du kanske ska försöka dig på att installera Debian 3.1 (Sarge) 
> istället? Det är inte släppt än, men beräknas vara färdigt i nästa månad.

Notera också att non-us inte används längre sedan USA mjukade upp
exportrestriktionerna. Den behövs alltså inte om man kör sarge eller
sid.

-- 
PelleReply to: