[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: NON-US eller vad???Per Olofsson wrote:

Christoffer Sawicki:
"non-us"-märkta saker får inte exporteras ut ur USA. Det innebär att du gärna får välja den om du vill, såvida du inte tankar den från en amerikansk server...

Och en sak, du kanske ska försöka dig på att installera Debian 3.1 (Sarge) istället? Det är inte släppt än, men beräknas vara färdigt i nästa månad.


Notera också att non-us inte används längre sedan USA mjukade upp
exportrestriktionerna. Den behövs alltså inte om man kör sarge eller
sid.
Jupp... Men det skulle behövas en 'non-patent' för områden där mjukvarupatent inte gäller. Börjar tröttna på kripleware pga av patentskräck!

Sen kan de håriga alltid snickanvända dom versionerna... olagligt, riskfullt, men knappast omoraliskt.

/LaHReply to: