[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: port inte tillgänglig utifrånhej igen

On Sun, Aug 15, 2004 at 02:51:35PM +0200, Christoffer Sawicki wrote:
> ssh --help
> /.../
>   -g          Allow remote hosts to connect to forwarded ports.
> /.../

det var inte rätta lösningen, men det hjälpte mig på rätt spår. Om
man gör forwarding med -L då funkar -g, men om man anänder -R måste
ju target-datorn tillåta det, och det kan man genom att skiva 
Gatewayports=yes
i sin /etc/ssh/sshd_config

thomas
-- 
thomas.marquart@astro.uu.se
http://www.astro.uu.se/~tmarqar
http://www.thomasmarquart.netReply to: