[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: NON-US eller vad???Christian Bjälevik:
> On Thu, 12 Aug 2004 21:20:02 +0200
> Per Olofsson <pelle@dsv.su.se> wrote:
> > Jo, jag håller med. Kan tänka mig att man kanske håller andan i väntan
> > på att ett beslut ska göras i EU. Fast vad det är för "kripleware" du
> > talar om vet jag inte riktigt, det jag stör mig på mest är att mplayer
> > inte finns i Debian.
> > 
> 
> Vilket iofs beror på, som jag fattat det, att de modifierat annan
> programkod utan att ha märkt ut vad för ändringar de gjort. Läste på
> någon mailinglista. Bara att söka på mplayer debian på google så borde
> man få träffar. Mao, det är pga brott mot GPL, det skulle inte lösas
> med en non-patent eftersom mplayer är GPL det också :-P.

Om det är den [1]här tråden du tänker på så hittar jag inte direkt
något konsensus på att mplayer skulle ha bristfälliga
ändringsmarkeringar. Jag vet att mplayer har varit problematiskt
tidigare men jag trodde att den här personen hade lyckats lösa
problemen. Mplayer är i alla fall fortfarande inte i Debian.

[1] http://lists.debian.org/debian-legal/2004/03/msg00235.html

-- 
PelleReply to: