[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Stockholm] Woody träff?On Thu, 15 Aug 2002 [15:37],
  Johan Björklund (the@whero.net) wrote:

> Utan mig i så fall. Tyvär fick min arbetsgivare (QBranch) för sig att
> det skall vara s.k. månadsmöte just den måndagen. Så det är ganska
> osäkert om jag kan delta.

Och eftersom jag också kommer från Qbranch så sitter jag i samma klister
<: Så tyvärr streckar jag måndagen.


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  SCNA, SCSA 
. qbranch system management | /|_, \\  LCP Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `

Attachment: pgpMxGNiUOBYF.pgp
Description: PGP signature


Reply to: