[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ultra 5 och woody.On 16 Aug 2002 16:22:58 +0200 Daniel Swärd <excds@kth.se> wrote:

> Kom just underfund med att det bara funkade då jag körde via "startx".
> Vet inte (än) vilken fil jag ska peta i för att det ska funka med xdm...
> 

.xsession kanske?

> Får försöka fortsätta leta helt enkelt...
> 
> 	/Daniel

-- 

 mattias östergren | /"\
  compsci student  | \ / ASCII Ribbon Campaign
  gävle, sweden  | X   No HTML in e-mail
 http://spikboll.net | / \
 Reply to: