[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Stockholm] Woody träff? Svensk Debianförening?Mikael Andersson wrote:
> tor 2002-08-15 klockan 13.37 skrev Andreas Schuldei:
> > emellan resorna *är* jag hemma för en kort stund! 
> > 
> Känns som om Må 26 är ett bra datum, och som andra alternativ Onsdag den
> 28. 
> 
> Ska vi säga Må 26 Aug i Rålis kl 18? Medtag grillgrejer? Jag har en
> engångsgrill som borde gå att använda?
> 
> 
> x = kan
> - = Kan inte
> ? = kanske, helst inte
> \Person M D J D M A
> \   i a o a a n
>  \   k v h n r d
>  \  a i a i c r
>   \  n d n e u e
>        l s a
>          s
> Dag:
> Må 19: x - x x - -
> Ti 20: - - - - - -
> On 21: x ? x ? - -
> To 22: - ? ? - x -
> Fr 23: - ? ? x - -
> Lö 24: - - ? ? - -
> Sö 25: - - x x - ?
> Må 26: x x x x x x
> Ti 27: - x - - - -
> On 28: x x x x x -
> To 29: x x ? ? x -
> Fr 30: ? ? ? ? - -

Tänkte att när det nu samlas så många debianer på
samma ställe att det vore kul om nån tog upp frågan
om man på nåt sätt kan få ihop en "officiell" 
Svensk Debianförening mellan korv-tuggorna? 

Ni kan skriva upp mig på en sån Medlemslista i 
så fall.

Vänligen 
/Daniel.2Reply to: