[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Stockholm] Woody träff?emellan resorna *är* jag hemma för en kort stund! 

* Marcus Rejås (marcus@rejas.se) [020814 17:38]:
> x = kan
> - = Kan inte
> ? = kanske, helst inte
> \Person M D J D M A
>  \   i a o a a n
>  \   k v h n r d
>   \  a i a i c r
>   \  n d n e u e
>        l s a
>          s
> Dag:
> Må 19: x - x x - -
> Ti 20: - - - - - -
> On 21: x ? x ? - -
> To 22: - ? ? - x -
> Fr 23: ? ? ? x - -
> Lö 24: - - ? ? - -
> Sö 25: - - x x - ?
> Må 26: x x x x x x
> Ti 27: x x - - - -
> On 28: x x x x x -
> To 29: x x ? ? x -
> Fr 30: ? ? ? ? - -
> 
Reply to: