[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Stockholm] Woody träff?On Thu, Aug 15, 2002 at 03:27:59PM +0200, Mikael Andersson wrote:
> Känns som om Må 26 är ett bra datum, och som andra alternativ Onsdag den
> 28. 
> 
> Ska vi säga Må 26 Aug i Rålis kl 18? Medtag grillgrejer? Jag har en
> engångsgrill som borde gå att använda?

Utan mig i så fall. Tyvär fick min arbetsgivare (QBranch) för sig att
det skall vara s.k. månadsmöte just den måndagen. Så det är ganska
osäkert om jag kan delta.

Engånggrillar finns om inte annat på Vivio Marieberg, granne med
Systemet ;)

Reviderad kopia på mitt kan/kan inte följer.
 
 x = kan
 - = Kan inte
 ? = kanske, helst inte
 \Person M D J D M A
 \   i a o a a n
  \   k v h n r d
  \  a i a i c r
   \  n d n e u e
        l s a
          s
 Dag:
 Må 19: x - x x - -
 Ti 20: - - - - - -
 On 21: x ? x ? - -
 To 22: - ? ? - x -
 Fr 23: - ? ? x - -
 Lö 24: - - ? ? - -
 Sö 25: - - x x - ?
 Må 26: x x ? x x x
 Ti 27: - x - - - -
 On 28: x x x x x -
 To 29: x x ? ? x -
 Fr 30: ? ? ? ? - -

mvh
-- 
+-----------------------------------------------------------+
| Johan Björklund <the@whero.net> http://whero.net/     |
| PGP = 813B 014F C0FA B56C FA70 31DC 1C11 3A20 B02B C881 |
+-----------------------------------------------------------+
| Netscape is not a newsreader, and probably never shall be.
| -- Tom Christiansen
+-------------------------------- ------ ----- ---- --- -- -

Attachment: pgpoxg1GOM07b.pgp
Description: PGP signature


Reply to: