[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Stockholm] Woody träff?tor 2002-08-15 klockan 13.37 skrev Andreas Schuldei:
> emellan resorna *är* jag hemma för en kort stund! 
> 
Känns som om Må 26 är ett bra datum, och som andra alternativ Onsdag den
28. 

Ska vi säga Må 26 Aug i Rålis kl 18? Medtag grillgrejer? Jag har en
engångsgrill som borde gå att använda?


x = kan
- = Kan inte
? = kanske, helst inte
\Person M D J D M A
 \   i a o a a n
 \   k v h n r d
  \  a i a i c r
  \  n d n e u e
       l s a
         s
Dag:
Må 19: x - x x - -
Ti 20: - - - - - -
On 21: x ? x ? - -
To 22: - ? ? - x -
Fr 23: - ? ? x - -
Lö 24: - - ? ? - -
Sö 25: - - x x - ?
Må 26: x x x x x x
Ti 27: - x - - - -
On 28: x x x x x -
To 29: x x ? ? x -
Fr 30: ? ? ? ? - -


-- 
Mikael Andersson
mikan@debian.org
PGP: 1024D/20E93E8E 76F9 E895 1073 12B8 A281 8144 5A1E 4BDD 20E9 3E8EReply to: