[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Stockholm] Woody träff?Hej!

Borde vi inte ha en Debianträff för att fira att woody släpptes till
slut?  Passar ju bra att ha festen rätt sent...  

T.ex. grilla/bada/etc i Rålis, eller i Södertälje hos Andreas?

En vardagkväll skulle funka för mig, men kom med några föslag.  Nästa
tisdag 20/8 kl 19?  Eller lördag 17/8 kl 16?  

/Micce

[Skicka gärna vidare till fler debianer i Sth som inte läser -user-sweden!]


-- 
Mikael Hedin, MSc +46 (0)8 344979 (home) +46 (0)70 5891533 (mobile)
[gpg key fingerprint = 387F A8DB DC2A 50E3 FE26  30C4 5793 29D3 C01B 2A22]Reply to: