[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nån utvecklare här... Designfels-exempelPeter Karlsson wrote:
> Daniel Mose:
> 
> > Jag är inte riktigt på det klara med att jobba i sgml eller wml. (
> > och föredrar dessutom själv att läsa textfiler framför html/pdf/m.m.
> > ) Hoppas att ingen misstycker.
> 
> Det är dumt att jobba på textfilerna eftersom det finns flera versioner
> av dem (en för varje arkitektur). Källfilerna finns bara i en
> uppsättning, så du bör definitivt översätta de om du vill ha något som
> faktiskt folk kan använda.

Så här är det: 

Installationsmanualen för x86 är 270 kb text. Jag kommer ihåg 
att jag en gång i tiden laddade ner en textversion av 1:a boken
i Liftarens guide till galaxen-serien. Den var ungefär lika stor.

Kan inte direkt påstå att jag är någon van översättare så det 
tar tid att formulera om så att svenskan känns naturlig.

Jag har skummat mig igenom 2/3 än så länge, och provat på att 
översätta lite i början. 
Innan jag översätter mer behöver jag veta hur mycket jobb som 
jag gör "i onödan". Dvs, Vilka delar av manualen som kommer att 
överleva när man i sinom tid släpper Debian-installer. 
Jag har således börjat prenumerera på debian-boot.

Jag har som mål att endast översätta de delar av 
manualen som är direkt till nytta för linux-nykomlingar.
 
De delar som är för såna som jag själv, lämnar jag därhän. 
( låter engelska översättningen stå kvar orörd.) 

Möjligen kan jag tycka att det är bra att ha översättnings-
kommentarer före huvud-dokumentets början där jag redovisar 
detta brevs resonemang tillsammans med fotnots-stjärnor där 
engelska kapitel tar vid. Visst är detta en ganska klumpig 
workaround, men jag tror mer på tillfälliga lösningar än att 
sitta ( eller ligga som jag är bäst på ) och vänta på Godeau"

Jag tror föresten att de flesta  (t o m fler än 19/20 av alla 
linux-nykomlingar kör på i386-arkitekturen när de installerar 
själva första gången. Jag kommer själv bara att vilja sprida 
just i386, eftersom jag vill ha bra koll på det som jag ger 
vidare.

Jag inbillar mig oxå att de flesta som installerar på andra 
arkitekturer, utom möjligen ppc (fast faktiskt oxå där numera) 
är vana vid både att hantera engelska manualer, och att 
installera och köra Unix-varianter.

Eftersom jag översätter stycke för stycke, och lämnar kvar
engelskan i grund-dokumentet kommer det att vara ganska lätt 
för en svensk Debianöversättare att korrekturläsa över-
sättningen, om han eller hon vill fortsätta, eller omvandla
till wml ( om det nu låter sig göras vill säga? ).

Det finns också en fysisk anledning till att jag inte fixar 
detta med debian source just nu och det är att jag fort-
farande kör Redhat på en burk som har begränsat utrymme för 
nya installationer.

Jag har alltså inte plats på denna burken till debians cvs. 
Jag planerar att om ett par tre veckor installera debian 
på en annan burk med mer utrymme, som jag ännu dock inte 
förfogar över.

Vänligen.
/DanielReply to: