[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Algú vol col·laborar en aquest projecte?Hola Ernest

> Potser ho he interpretat malament, però jo diria que ha demanat
> ajuda perquè veu que el programa no té gaires usuaris ni troba
> gent que es vulgui involucrar en el projecte. Quin altre
> plantejament hi pot haver, per tal d'ajudar a resoldre aquesta
> situació, que no sigui analitzar precisament els motius que
> provoquen aquesta falta d'interès?

Entenc el que vols dir però tinc la sensació que abans de fer una
valoració pública del seu projecte jo li hauria preguntat si hi
estava interessat o li hauria enviat en privat directament. Potser
només volia que li passéssim contactes de gent que treballa amb
Gambas, o senzillament que provéssim el programa per veure si
funciona bé en el nostre entorn.

> O sigui, entenc que tu t'abstindries de comentar cap defecte o
> mancança del programa que pugui ser atribuïble al seu autor,
> per por que aquest se senti ofès.

Jo no he dit això. El que dic és que no el faria responsable del
defecte. No serveix de res assenyalar amb el dit.

> Per exemple, no qüestionaries l'elecció del llenguatge de
> programació, o el fet de no seguir les pràctiques habituals
> en l'àmbit dels projectes de programari lliure, tot i ser saber
> que això redueix enormement les probabilitats que altres
> persones vulguin participar en el projecte.

No d'entrada sense tenir més context i conèixer millor la persona
amb qui estic parlant. Primer intentaria entendre per què ha pres
les decisions que ha pres i quina ha estat la seva experiència.
D'aquesta manera podria valorar millor en quin moment introduir
les bones pràctiques.

> No trobo cap regla que parli de diversitat. L'únic que he trobat
> és una declaració de diversitat [1] que diu que el projecte està
> obert a les contribucions de gent de qualsevol àmbit. Pel que fa
> al codi de conducta aplicable a les llistes [2], diu que no
> utilitzem llenguatge malsonant i que intentem no fer "flames".

El codi de conducta de les llistes[2] enllaça al codi de conducta
general[3], que enllaça a la declaració de diversitat[1] a Debian.
La declaració es va aprovar mitjançant una resolució general[4]
l'any 2012.

 [1] https://www.debian.org/intro/diversity
 [2] https://www.debian.org/MailingLists/#codeofconduct
 [3] https://www.debian.org/code_of_conduct
 [4] https://www.debian.org/vote/2012/vote_002

> No diu res de no jutjar o de no opinar sobre la feina dels
> altres, ni que el dret dels altres a no ser ofesos ha de
> prevaldre per sobre del dret a expressar la pròpia opinió.

El codi de conducta diu que una comunitat on la gent se sent
amenaçada no és una comunitat sana. La declaració de diversitat
dóna la benvinguda a tot tipus de persones, no només a les que
tenen la pell dura i segueixen les bones pràctiques.

En qualsevol cas, sóc jo que us demano que no jutgeu perquè
d'aquesta manera és més fàcil que la nostra comunitat sigui
un entorn segur per a qualsevol persona, tècnics i no tècnics,
grans i petits, experts i novells, suaus i durs...

Salut,
Alex

--
  ⢀⣴⠾⠻⢶⣦⠀
  ⣾⠁⢠⠒⠀⣿⡁   Alex Muntada <alexm@debian.org>
  ⢿⡄⠘⠷⠚⠋   Debian Developer 🍥 log.alexm.org
  ⠈⠳⣄⠀⠀⠀⠀

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: