[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dubtes sobre instal·lació de paquets específics de Sid.Hola,

El que proposa l'Àlex és el millor.

Normalment, si no tens la mala sort de que el paquet que vols
instal·lar està immers en una transició (https://release.debian.org/tra
nsitions/), els paquets de sid s'instal·len en testing sense problema.

El dj 15 de 09 de 2016 a les 15:54 +0200, en/na Alex Muntada va
escriure:
> Com que testing i unstable no s'allunyen excessivament, per què
> no proves d'instal·lar el .deb de unstable directament? Sense
> l'apt, vull dir. Com a molt et tocarà instal·lar manualment
> alguna dependència i prou.

En lloc de fer-ho manualment, es pot fer amb apt:

cat > /etc/apt/apt.conf.d/default-release.conf << EOF
APT::Default-Release "stretch";
EOF

cat > /etc/apt/sources.list.d/sid.list << EOF
deb http://httpredir.debian.org/debian sid main contrib non-free
EOF

apt update
apt install -t sid virtualbox virtualbox-qt virtualbox-dkms

Amb això hauries de poder instal·lar el virtualbox de sid i potser
alguna dependència extra en el pitjor dels casos, sense fer-ho a mà.
(disclaimer: no ho he provat, però hui m'he alçat optimista :D)

Una vegada el vbox entre en testing, ja no tindràs res amb la versió de
sid, i tot normal.

Aquesta configuració és útil perquè et permet instal·lar coses de sid,
si cal, de manera fàcil, sense perill de que actualitzes a sid del tot.

Salut,
Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: