[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dubtes sobre instal·lació de paquets específics de Sid.Robert Marsellés:

> El "bug-upstream" [2] está resol des de fa un parell de dies a la versió
> 5.1.6 i, per això, el mantenidor del paquet de Debian ha tancat el
> "bug-debian" [1] suposant que és tracta del mateix problema. Lo de
> "suposar" ho diu ell mateix! No m'ho invento.

Segurament no té forma de provar-ho i per això ho suposa.

> 1) Esperar 4-5 dies a que hi hagi el canvi de versió de "unstable" a
> "testing".

Crec que és una opció massa arriscada, pot ser que el paquet no
acabi entrant perquè falli alguna cosa diferent en l'arbre de
dependències.

> 2) Fer un paquet "backport" local al meu sistema "testing" des de la
> versió a "unstable".

Com que testing i unstable no s'allunyen excessivament, per què
no proves d'instal·lar el .deb de unstable directament? Sense
l'apt, vull dir. Com a molt et tocarà instal·lar manualment
alguna dependència i prou.

Per tornar enrera només et caldrà fer el mateix amb els .deb
de testing i llestos.

No he fet mai cap backport, però potser provaria de fer-lo en
una màquina virtual per no contaminar el sistema base. Així
vas més tranquil fent les proves que calgui sense por a trencar
el teu sistema de treball habitual.

> 1.a) N'hi ha prou amb afegir al fitxer /etc/apt/sources-list:
> 	
> 	deb-src MIRROR/debian/ unstable contrib non-free
> 
> i continuar amb el passos que diu l'enllaç? Concretament:
> 
> $ apt-get update
> $ apt-get build-dep PACKAGE_NAME

Perquè funcioni build-dep potser et trobaràs que has d'instal·lar
la versió d'algun paquet que encara no sigui a testing. Això vol
dir que hauries d'afegir al sources.list una entrada deb per a
unstable, amb el risc que suposa si no indiques correctament el
pinning.

> 1.b) S'han d'eliminar els enllaços que apunten a "testing" tipus:
> 	deb MIRROR/debian/ stretch main contrib non-free

Segurament no calgui.

> 2. En cas que funcioni el pas anterior i que la nova versió vagi bé, què
> hauria de fer per recuperar un sistema completament "testing" quan
> efectivament la versió de "unstable" passi definitivament a "testing"
> S'actualitzarà sol? La versió local i la del sistema Debian serà la
> mateixa (5.1.6).

Hauràs de forçar la versió dels paquets que has instal·lat des
d'unstable, per exemple:

    sudo apt-get install virtualbox=5.1.4-dfsg-1

Amb l'ajuda del «apt-cache policy {paquet}» veuràs quina versió
tens i quina és la candidata. Amb «rmadison {paquet}» pots
esbrinar fàcilment quina versió hi ha a cada release de debian.

Salut,
Alex


Reply to: