[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Dubtes sobre instal·lació de paquets específics de Sid.Hola a tots,

Antecedents
-----------

A la meva màquina segueixo la distribució "testing" des de fa temps. Soc
conscient dels riscs i, fins ara, he pogut trampejar els diferents
problemes que han anat sorgint. Tot i això, no em considero més que un
simple usuari, això si, força curiós.

Uso VirtualBox per poder treballar amb aplicacions Windows "exclusive"
(per feina i per semblar "normal" amb algunes amistats).

La versió de VirtualBox que va entrar a "testing" la setmana passada
(5.1.4) sembla tenir un "bug-debian" [1] que fa que el micròfon del
sistema operatiu virtual no rebi el senyal (el meu és Windows 7
Professional, però per la cerca que he fet passa amb qualsevol Win
virtual). Aclareixo, amb el sistema operatiu hoste (Debian) tot funciona
correctament, puc gravar so sense problemes.

Així doncs, el problema sembla estar al enviar el senyal al sistema virtual.

El "bug-upstream" [2] está resol des de fa un parell de dies a la versió
5.1.6 i, per això, el mantenidor del paquet de Debian ha tancat el
"bug-debian" [1] suposant que és tracta del mateix problema. Lo de
"suposar" ho diu ell mateix! No m'ho invento.


Problema
--------

En definitiva, no puc parlar via Skype i la propera setmana tinc que fer
una classe virtual a 20 persones escampades per tot el territori
peninsular. Tampoc puc canviar més cops la sessió perquè ahir ja no vaig
poder fer classe.


Aproximació
------------

1) Esperar 4-5 dies a que hi hagi el canvi de versió de "unstable" a
"testing".

2) Fer un paquet "backport" local al meu sistema "testing" des de la
versió a "unstable".

El sentit comú em diu que faci (1) però em fa por que o no arribi a
temps el canvi abans de que ho necessiti o que si arriba, no arregli el
que hauria d'arreglar. Recordeu que el propi mantenidor únicament "creu"
que està sol·lucionat el bug. En qualsevol dels dos casos, em quedaré
tirat com ahir.

Així que mentre espero, havia pensat intentar la opció (2) per almenys
saber si el canvi "upstream" realment arregla quelcom al meu sistema. He
trobat una guia a la DebianWiki, pàgina "unstable" [3].


Dubtes i preguntes
------------------

1.a) N'hi ha prou amb afegir al fitxer /etc/apt/sources-list:
	
	deb-src MIRROR/debian/ unstable contrib non-free

i continuar amb el passos que diu l'enllaç? Concretament:

$ apt-get update
$ apt-get build-dep PACKAGE_NAME
$ apt-get --build PACKAGE_NAME
# dpkg -i PACKAGE.deb

1.b) S'han d'eliminar els enllaços que apunten a "testing" tipus:
	deb MIRROR/debian/ stretch main contrib non-free

2. En cas que funcioni el pas anterior i que la nova versió vagi bé, què
hauria de fer per recuperar un sistema completament "testing" quan
efectivament la versió de "unstable" passi definitivament a "testing"
S'actualitzarà sol? La versió local i la del sistema Debian serà la
mateixa (5.1.6).

Agraeixo per endavant els vostres comentaris.

robert


[1] https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=835968
[2] https://www.virtualbox.org/ticket/15802
[3] https://wiki.debian.org/DebianUnstable#backport

-- 
Robert Marsellés Fontanet | GnuPG keyID 20469B7F
mail: robert.cardenal@gmail.com
Linux User 493238


Reply to: