[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) sudo as lp (resolt)El 16/09/16 a les 00:27, Alex Muntada ha escrit:
> Narcis Garcia:
> 
>> Ja he avançat en el problema (que no en la solució): CUPS executa el
>> controlador /etc/cups/interfaces/Epson1 engabiat d'alguna manera, de
>> manera que només té accés a alguns directoris.
>>
>> Això és el què obtinc si el programet només executa "ls /":
>> ls: no s’ha pogut obrir el directori /: S’ha denegat el permís
>>
>> I això per fi he aconseguit si executa sudo -n -u UnUsuari /bin/bash -c
>> "ls /"
>> sudo: no s'ha pogut obrir /etc/sudoers: S’ha denegat el permís
>> sudo: no valid sudoers sources found, quitting
>> sudo: unable to initialize policy plugin
> 
> Fa pudor d'apparmor:
> 
>     $ apt-file search /etc/apparmor.d/ | grep cups
>     apparmor: /etc/apparmor.d/abstractions/cups-client
>     cups-browsed: /etc/apparmor.d/usr.sbin.cups-browsed
>     cups-daemon: /etc/apparmor.d/usr.sbin.cupsd
> 
> Mira quines restriccions té /etc/apparmor.d/usr.sbin.cupsd perquè
> m'ensumo que la cosa va per aquí.
> 
> Salut,
> Alex
> 

Certament, a /etc/apparmor.d/usr.sbin.cupsd hi ha una línia concernent:
  /etc/cups/interfaces/* ixrw,
L'he desactivat (#) i he hagut d'executar per a què tingui efecte:
apparmor stop
apparmor teardown
apparmor start
i ara ja no tinc problema de permisos; tot funciona com s'espera.

Gràcies Xavi, Alex, Orestes, Ernest per ajudar-me a encertar en aquest afer.


Reply to: