[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dubtes sobre instal·lació de paquets específics de Sid. -- RESOLT --Hola,

Escric per deixar-ne constància (per si mai algú necessita informació).

On 16/09/16 09:04, Jordi Mallach wrote:
> 
> En lloc de fer-ho manualment, es pot fer amb apt:
> 
> cat > /etc/apt/apt.conf.d/default-release.conf << EOF
> APT::Default-Release "stretch";
> EOF
> 
> cat > /etc/apt/sources.list.d/sid.list << EOF
> deb http://httpredir.debian.org/debian sid main contrib non-free
> EOF
> 
> apt update
> apt install -t sid virtualbox virtualbox-qt virtualbox-dkms
> 
> Amb això hauries de poder instal·lar el virtualbox de sid i potser
> alguna dependència extra en el pitjor dels casos, sense fer-ho a mà.
> (disclaimer: no ho he provat, però hui m'he alçat optimista :D)
> 

Provat amb "aptitude" enlloc de "apt", funciona perfectament. D'altra
banda, el micròfon del sistema virtual torna a funcionar un altre cop
com abans (recordo que aquests era el meu problema).

Més detalls (ja que els tinc). Compte que hi ha una mica d'embolic amb
les dependències. Per exemple:

- "virtualbox" recomana "virtualbox-qt" així que d'aquest últim
s'instal·la automàticament la versió que toca al canviar la versió del
primer. En canvi,

- "virtualbox" depen de "virtualbox-dkms" i, tot i això, s'ha
d'instal·lar a mà la versió corresponent si no automàticament et quedes
amb l'antiga.

Jo ho he trobat estrany. Tenia entès que "depends" feia imprescindible
la dependència mentre que "recommends" era una simple recomanació que es
podia obviar si l'usuari així ho creia convenient. No sé com ho veieu
els que en teniu més experiència. O això únicament serveix pels paquets
i no per les versions?

> Una vegada el vbox entre en testing, ja no tindràs res amb la versió de
> sid, i tot normal.
> 

Això encara no ho he provat.

Salut i peles,

robert


Reply to: