[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) sudo as lpNarcis Garcia:

> Ja he avançat en el problema (que no en la solució): CUPS executa el
> controlador /etc/cups/interfaces/Epson1 engabiat d'alguna manera, de
> manera que només té accés a alguns directoris.
> 
> Això és el què obtinc si el programet només executa "ls /":
> ls: no s’ha pogut obrir el directori /: S’ha denegat el permís
> 
> I això per fi he aconseguit si executa sudo -n -u UnUsuari /bin/bash -c
> "ls /"
> sudo: no s'ha pogut obrir /etc/sudoers: S’ha denegat el permís
> sudo: no valid sudoers sources found, quitting
> sudo: unable to initialize policy plugin

Fa pudor d'apparmor:

    $ apt-file search /etc/apparmor.d/ | grep cups
    apparmor: /etc/apparmor.d/abstractions/cups-client
    cups-browsed: /etc/apparmor.d/usr.sbin.cups-browsed
    cups-daemon: /etc/apparmor.d/usr.sbin.cupsd

Mira quines restriccions té /etc/apparmor.d/usr.sbin.cupsd perquè
m'ensumo que la cosa va per aquí.

Salut,
Alex


Reply to: