[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dubtes sobre instal·lació de paquets específics de Sid.Jordi Mallach:

> En lloc de fer-ho manualment, es pot fer amb apt:
> 
> cat > /etc/apt/apt.conf.d/default-release.conf << EOF
> APT::Default-Release "stretch";
> EOF

Oh! Això és genial :)

Salut i moltes gràcies!
Alex


Reply to: