[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: DNI electrònic a DebianJa he demanat permís; ara a esperar.

Per a sid, estaria bé que Eric Dorland o algú amb NMU-power (i
DNIe-power) ho fes oficial. Imagino que la següent versió ja serà la
0.14 i no serà necessari cap patch.

Si em donen permís, no em fa res guardar la versió per a sid.

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME cryptographic signature


Reply to: