[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: DNI electrònic a DebianEl dj 21 de 11 de 2013 a les 10:38 +0100, Leopold Palomo-Avellaneda va
escriure: 
> Es pot veure aquest patch?

Diria que està aquí
http://lists.debian.org/debian-user-catalan/2012/08/msg00004.html

El dj 21 de 11 de 2013 a les 10:23 +0100, Pere Nubiola Radigales va
escriure:
> Fa uns messo vaig crear un patch que permitia instalar el dni
> electronic a debian. El patch es valid per wheezy, pero queda anticuat
> per la Sid actual

Diuen que opensc 0.14 ja integrarà el suport
(http://blogs.nologin.es/rickyepoderi/index.php?/archives/86-OpenDNIe-integrated-into-OpenSC.html),
però em preocupa que sigui massa tard.

Imagino que tu sabràs millor si per a wheezy convé més el teu paquet o
el de la forja de CENATIC. Ho allotjaria jo mateix, font i alguns
binaris no deuen ocupar més de 10 MiB, però dubto que el meu ISP m'ho
deixi fer. Sempre puc demanar. Qualcú veu alguna solució millor quant a
l'allotjament?

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME cryptographic signature


Reply to: