[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

DNI electrònic a DebianHola, llista.

Espero que aquest missatge no sembli fora de tema. Si no recordo
malament, aquí hi ha gent que sap fer servir el seu DNI electrònic. Però
entenc que el problema és que no hi ha un mètode senzill a Debian:
instal·la dnie-support, connecta el lector i fica el PIN.

Per què és important tenir un mètode senzill? És possible que conegueu
https://www.congresotransparente.com/ , la iniciativa que introdueix la
democràcia al congrés d'Espanya. Jo també he creat una eina de consulta
ciutadana a https://plebisite.jasp.net/ (DNIe requerit).

El cas és que qualsevol iniciativa que vulgui tenir legitimitat
necessita l'ús del DNIe (o targeta CERES o similar), ja que és l'única
manera d'obtenir signatures legalment reconegudes. No hi ha cap
impediment tècnic, llevat de les denegacions de servei, ni econòmic per
a la realització d'una consulta popular (sense concretar ara cap
pregunta).

El problema està en la facilitat de la interfície. La gent sap sortir al
carrer, manifestar-se i expressar-se artísticament de maneres que
semblen impossibles per a persones més tècniques. En canvi, molts no
saben el seu PIN del DNI i no saben signar un document digital, que és
l'única manera factible de deixar constància massiva i fefaent.

Independentment de les meves creences sobre organització social i
protecció de col·lectius vulnerables, crec en la democràcia i que la
voluntat de la majoria hauria de tenir més pes que la d'una minoria.
Nosaltres coneixem la tecnologia, tenim les habilitats per a fer-ho
possible. Però a més sento que som els únics que ho podem fer. És una
gran responsabilitat.

Per tant, ara us demano què creieu que podem fer; si no és amb
referència a aquest tema, potser massa transcendental per a aquesta
llista, almenys pel que fa a facilitar l'ús del DNI a Debian.

Gràcies.

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME cryptographic signature


Reply to: