[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Accedir a les fotos d'una càmara des d'un portàtilperò no des de l'altreAl 16/04/11 11:12, En/na Sergi Casbas ha escrit:
Al 16/04/11 08:48, En/na Ferran Jorba ha escrit:
Hola Sergi,

Te l'esta identificat com a classe still, es a dir still Image, com si fos
un escaner.
Pots passar-me 6 captures (qui diu captures diu cutre&paste)?
necessitaria el `lsusb` i el `lsusb -t` i el `lsusb -v -s bus:dev`dels
2 ordenadors tant del que si que funciona com del que no amb la
camera conectada es clar.

El lsusb -s té 2 paràmetres que son el bus i el device que et dona
el lsubs. en el cas concret que m'has passat abans seria un
lsusb -s 01:1
tal com t'havia comentat en privat, fins avui no he tingut temps de fer les
proves que em demanaves.

T'ho envio. En primer lloc, en el Dell, el nou que funciona perfectament. A
sota l'Acer, l'antic.

Gràcies un cop més. M'estic aventurant en mons nous i desconeguts ;-)

Ferran

---


root@dell:/home/ferran# lsusb
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 005: ID 413c:8160 Dell Computer Corp.
Bus 003 Device 004: ID 413c:8162 Dell Computer Corp.
Bus 003 Device 003: ID 413c:8161 Dell Computer Corp.
Bus 003 Device 002: ID 0a5c:4500 Broadcom Corp. BCM2046B1 USB 2.0 Hub (part of
BCM2046 Bluetooth)
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 005: ID 04cb:0214 Fuji Photo Film Co., Ltd
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 0c45:6400 Microdia
Bus 001 Device 003: ID 0bda:0158 Realtek Semiconductor Corp. USB 2.0 multicard
reader
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

root@dell:/home/ferran# lsusb -t
3-1.2:1.0: No such file or directory
3-1.3:1.2: No such file or directory
3-1.3:1.3: No such file or directory
/: Bus 08.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
/: Bus 07.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
/: Bus 06.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
/: Bus 05.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
/: Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
/: Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci_hcd/6p, 480M
   |__ Port 2: Dev 5, If 0, Class=still, Driver=usbfs, 480M
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci_hcd/6p, 480M
   |__ Port 5: Dev 3, If 0, Class=stor., Driver=usb-storage, 480M
|__ Port 6: Dev 4, If 0, Class='bInterfaceClass 0x0e not yet handled',
Driver=uvcvideo, 480M
|__ Port 6: Dev 4, If 1, Class='bInterfaceClass 0x0e not yet handled',
Driver=uvcvideo, 480M

El lsusb -s hauría d'haver estat 02:05 q (bus 2 dev 5) que és on hi ha la càmera. (fixa't que l'identifica com still). SI la canvies de conexió aquests valors canviaran.

root@dell:/home/ferran# lsusb -v -s 02:1

Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Device Descriptor:
  bLength        18
  bDescriptorType     1
  bcdUSB        2.00
  bDeviceClass      9 Hub
  bDeviceSubClass     0 Unused
  bDeviceProtocol     0 Full speed (or root) hub
  bMaxPacketSize0    64
  idVendor      0x1d6b Linux Foundation
  idProduct     0x0002 2.0 root hub
  bcdDevice      2.06
  iManufacturer      3 Linux 2.6.32-5-686 ehci_hcd
  iProduct        2 EHCI Host Controller
  iSerial         1 0000:00:1d.7
  bNumConfigurations   1
  Configuration Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     2
   wTotalLength      25
   bNumInterfaces     1
   bConfigurationValue   1
   iConfiguration     0
   bmAttributes     0xe0
    Self Powered
    Remote Wakeup
   MaxPower        0mA
   Interface Descriptor:
    bLength         9
    bDescriptorType     4
    bInterfaceNumber    0
    bAlternateSetting    0
    bNumEndpoints      1
    bInterfaceClass     9 Hub
    bInterfaceSubClass   0 Unused
    bInterfaceProtocol   0 Full speed (or root) hub
    iInterface       0
    Endpoint Descriptor:
     bLength         7
     bDescriptorType     5
     bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
     bmAttributes      3
      Transfer Type      Interrupt
      Synch Type        None
      Usage Type        Data
     wMaxPacketSize   0x0004 1x 4 bytes
     bInterval       12
Hub Descriptor:
  bLength        9
  bDescriptorType   41
  nNbrPorts       6
  wHubCharacteristic 0x000a
   No power switching (usb 1.0)
   Per-port overcurrent protection
  bPwrOn2PwrGood    10 * 2 milli seconds
  bHubContrCurrent   0 milli Ampere
  DeviceRemovable  0x00
  PortPwrCtrlMask  0xff
 Hub Port Status:
  Port 1: 0000.0100 power
  Port 2: 0000.0503 highspeed power enable connect
  Port 3: 0000.0100 power
  Port 4: 0000.0100 power
  Port 5: 0000.0100 power
  Port 6: 0000.0100 power
Device Status:   0x0003
  Self Powered
  Remote Wakeup Enabled
root@dell:/home/ferran# lsusb -v -s 01:1

Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Device Descriptor:
  bLength        18
  bDescriptorType     1
  bcdUSB        2.00
  bDeviceClass      9 Hub
  bDeviceSubClass     0 Unused
  bDeviceProtocol     0 Full speed (or root) hub
  bMaxPacketSize0    64
  idVendor      0x1d6b Linux Foundation
  idProduct     0x0002 2.0 root hub
  bcdDevice      2.06
  iManufacturer      3 Linux 2.6.32-5-686 ehci_hcd
  iProduct        2 EHCI Host Controller
  iSerial         1 0000:00:1a.7
  bNumConfigurations   1
  Configuration Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     2
   wTotalLength      25
   bNumInterfaces     1
   bConfigurationValue   1
   iConfiguration     0
   bmAttributes     0xe0
    Self Powered
    Remote Wakeup
   MaxPower        0mA
   Interface Descriptor:
    bLength         9
    bDescriptorType     4
    bInterfaceNumber    0
    bAlternateSetting    0
    bNumEndpoints      1
    bInterfaceClass     9 Hub
    bInterfaceSubClass   0 Unused
    bInterfaceProtocol   0 Full speed (or root) hub
    iInterface       0
    Endpoint Descriptor:
     bLength         7
     bDescriptorType     5
     bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
     bmAttributes      3
      Transfer Type      Interrupt
      Synch Type        None
      Usage Type        Data
     wMaxPacketSize   0x0004 1x 4 bytes
     bInterval       12
Hub Descriptor:
  bLength        9
  bDescriptorType   41
  nNbrPorts       6
  wHubCharacteristic 0x000a
   No power switching (usb 1.0)
   Per-port overcurrent protection
  bPwrOn2PwrGood    10 * 2 milli seconds
  bHubContrCurrent   0 milli Ampere
  DeviceRemovable  0x00
  PortPwrCtrlMask  0xff
 Hub Port Status:
  Port 1: 0000.0100 power
  Port 2: 0000.0100 power
  Port 3: 0000.0100 power
  Port 4: 0000.0100 power
  Port 5: 0000.0503 highspeed power enable connect
  Port 6: 0000.0503 highspeed power enable connect
Device Status:   0x0003
  Self Powered
  Remote Wakeup Enabled

--- Acer, el portàtil vell ---

Estava la càmera connectada a aquest ordenador???

root@acer:/home/ferran# lsusb
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 046d:c03d Logitech, Inc. M-BT96a Pilot Optical Mouse
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

root@acer:/home/ferran# lsusb -t
1-6:1.0: No such file or directory
/: Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
/: Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
   |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=HID, Driver=usbhid, 1.5M
/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci_hcd/6p, 480M
   |__ Port 6: Dev 3, If 0, Class=still, Driver=, 480M

Ara si que estava conectada, pero fixa't ara el lsubs -v -s que em feia falta era 01:03 (bus 1 dev 3)

root@acer:/home/ferran# lsusb -v -s 01:1

Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Device Descriptor:
  bLength        18
  bDescriptorType     1
  bcdUSB        2.00
  bDeviceClass      9 Hub
  bDeviceSubClass     0 Unused
  bDeviceProtocol     0 Full speed (or root) hub
  bMaxPacketSize0    64
  idVendor      0x1d6b Linux Foundation
  idProduct     0x0002 2.0 root hub
  bcdDevice      2.06
  iManufacturer      3 Linux 2.6.32-5-686 ehci_hcd
  iProduct        2 EHCI Host Controller
  iSerial         1 0000:00:1d.7
  bNumConfigurations   1
  Configuration Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     2
   wTotalLength      25
   bNumInterfaces     1
   bConfigurationValue   1
   iConfiguration     0
   bmAttributes     0xe0
    Self Powered
    Remote Wakeup
   MaxPower        0mA
   Interface Descriptor:
    bLength         9
    bDescriptorType     4
    bInterfaceNumber    0
    bAlternateSetting    0
    bNumEndpoints      1
    bInterfaceClass     9 Hub
    bInterfaceSubClass   0 Unused
    bInterfaceProtocol   0 Full speed (or root) hub
    iInterface       0
    Endpoint Descriptor:
     bLength         7
     bDescriptorType     5
     bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
     bmAttributes      3
      Transfer Type      Interrupt
      Synch Type        None
      Usage Type        Data
     wMaxPacketSize   0x0004 1x 4 bytes
     bInterval       12
Hub Descriptor:
  bLength        9
  bDescriptorType   41
  nNbrPorts       6
  wHubCharacteristic 0x000a
   No power switching (usb 1.0)
   Per-port overcurrent protection
  bPwrOn2PwrGood    10 * 2 milli seconds
  bHubContrCurrent   0 milli Ampere
  DeviceRemovable  0x00
  PortPwrCtrlMask  0xff
 Hub Port Status:
  Port 1: 0000.0108 power oc
  Port 2: 0000.0108 power oc
  Port 3: 0000.0100 power
  Port 4: 0000.0100 power
  Port 5: 0000.0100 power
  Port 6: 0000.0503 highspeed power enable connect
Device Status:   0x0003
  Self Powered
  Remote Wakeup EnabledTot i això a priori ja es veu que el acer no esta carregant el modul usbfs i que el dell si (fixa't en la part final de la frase):
Dell : Port 2: Dev 5, If 0, Class=still, Driver=usbfs, 480M
Asus: Port 6: Dev 3, If 0, Class=still, Driver=, 480M

Les versions del Debian vas dir que eren exactament les mateixes? un `uname -r` et confirmarà que tots dos ordenadors fan servir la mateixa versió del kernel.

En l'Asus.. fes un `ls /proc/bus` i mira si a dins hi ha una carpeta que es diu `usb`

Per cert si fas servir l'irc normalment em podras trobar a #debia-catala

Esperaré més info!


Reply to: