[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Accedir a les fotos d'una càmara des d'un portàtilperò no des de l'altretens problemes amb el usb.
Fixed:
en el DELL:
Bus 002 Device 005: ID 04cb:0214 Fuji Photo Film Co., Ltd
en el acer:
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 046d:c03d Logitech, Inc. M-BT96a Pilot Optical Mouse
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

Has provat d'engegar/apagar la maquina de fotos un cop endollada al usb.?
Pot existir a la maquina de fotos un punt de menú que indiqui connexió al pc?
Has fet un aptitude update, aptitude safe-upgrade en el acer?
En cas afirmatiu fes un apt-get upgrade. Molts cops el apt-get es una
mica mes salvatge que el aptitude però soluciona molts problemes.

Prova de fer en una consola amb l'usuari root:
tail -f /var/log/syslog

endolla la camera de photos i mostrens la sortida.
( el tail -f d'un fitxer va mostrant les línies que es van afegin)


El XP que tens en el acer venia preinstalat?. Molts cops ACER fica
algun patch en el window perque funcioni.
Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere@nubiola.cat
           pnubiola@fsfe.org
           pere.nubiola@gmail.comEl 16 d’abril de 2011 8:48, Ferran Jorba <Ferran.Jorba@gmail.com> ha escrit:
> Hola Sergi,
>
>> Te l'esta identificat com a classe still, es a dir still Image, com si fos
>> un escaner.
>> Pots passar-me 6 captures (qui diu captures diu cutre&paste)?
>> necessitaria el `lsusb` i el `lsusb -t`  i el `lsusb -v -s bus:dev`dels
>> 2 ordenadors tant del que si que funciona com del que no amb la
>> camera conectada es clar.
>>
>> El lsusb -s té 2 paràmetres que son el bus i el device que et dona
>> el lsubs. en el cas concret que m'has passat abans seria un
>> lsusb -s 01:1
>
> tal com t'havia comentat en privat, fins avui no he tingut temps de fer les
> proves que em demanaves.
>
> T'ho envio.  En primer lloc, en el Dell, el nou que funciona perfectament.  A
> sota l'Acer, l'antic.
>
> Gràcies un cop més.  M'estic aventurant en mons nous i desconeguts ;-)
>
> Ferran
>
> ---
>
>
> root@dell:/home/ferran# lsusb
> Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
> Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
> Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
> Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
> Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
> Bus 003 Device 005: ID 413c:8160 Dell Computer Corp.
> Bus 003 Device 004: ID 413c:8162 Dell Computer Corp.
> Bus 003 Device 003: ID 413c:8161 Dell Computer Corp.
> Bus 003 Device 002: ID 0a5c:4500 Broadcom Corp. BCM2046B1 USB 2.0 Hub (part of
> BCM2046 Bluetooth)
> Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
> Bus 002 Device 005: ID 04cb:0214 Fuji Photo Film Co., Ltd
> Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
> Bus 001 Device 004: ID 0c45:6400 Microdia
> Bus 001 Device 003: ID 0bda:0158 Realtek Semiconductor Corp. USB 2.0 multicard
> reader
> Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
>
> root@dell:/home/ferran# lsusb -t
> 3-1.2:1.0: No such file or directory
> 3-1.3:1.2: No such file or directory
> 3-1.3:1.3: No such file or directory
> /:  Bus 08.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
> /:  Bus 07.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
> /:  Bus 06.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
> /:  Bus 05.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
> /:  Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
> /:  Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
> /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci_hcd/6p, 480M
>    |__ Port 2: Dev 5, If 0, Class=still, Driver=usbfs, 480M
> /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci_hcd/6p, 480M
>    |__ Port 5: Dev 3, If 0, Class=stor., Driver=usb-storage, 480M
>    |__ Port 6: Dev 4, If 0, Class='bInterfaceClass 0x0e not yet handled',
> Driver=uvcvideo, 480M
>    |__ Port 6: Dev 4, If 1, Class='bInterfaceClass 0x0e not yet handled',
> Driver=uvcvideo, 480M
>
> root@dell:/home/ferran# lsusb -v -s 02:1
>
> Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
> Device Descriptor:
>  bLength                18
>  bDescriptorType         1
>  bcdUSB               2.00
>  bDeviceClass            9 Hub
>  bDeviceSubClass         0 Unused
>  bDeviceProtocol         0 Full speed (or root) hub
>  bMaxPacketSize0        64
>  idVendor           0x1d6b Linux Foundation
>  idProduct          0x0002 2.0 root hub
>  bcdDevice            2.06
>  iManufacturer           3 Linux 2.6.32-5-686 ehci_hcd
>  iProduct                2 EHCI Host Controller
>  iSerial                 1 0000:00:1d.7
>  bNumConfigurations      1
>  Configuration Descriptor:
>    bLength                 9
>    bDescriptorType         2
>    wTotalLength           25
>    bNumInterfaces          1
>    bConfigurationValue     1
>    iConfiguration          0
>    bmAttributes         0xe0
>      Self Powered
>      Remote Wakeup
>    MaxPower                0mA
>    Interface Descriptor:
>      bLength                 9
>      bDescriptorType         4
>      bInterfaceNumber        0
>      bAlternateSetting       0
>      bNumEndpoints           1
>      bInterfaceClass         9 Hub
>      bInterfaceSubClass      0 Unused
>      bInterfaceProtocol      0 Full speed (or root) hub
>      iInterface              0
>      Endpoint Descriptor:
>        bLength                 7
>        bDescriptorType         5
>        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
>        bmAttributes            3
>          Transfer Type            Interrupt
>          Synch Type               None
>          Usage Type               Data
>        wMaxPacketSize     0x0004  1x 4 bytes
>        bInterval              12
> Hub Descriptor:
>  bLength               9
>  bDescriptorType      41
>  nNbrPorts             6
>  wHubCharacteristic 0x000a
>    No power switching (usb 1.0)
>    Per-port overcurrent protection
>  bPwrOn2PwrGood       10 * 2 milli seconds
>  bHubContrCurrent      0 milli Ampere
>  DeviceRemovable    0x00
>  PortPwrCtrlMask    0xff
>  Hub Port Status:
>   Port 1: 0000.0100 power
>   Port 2: 0000.0503 highspeed power enable connect
>   Port 3: 0000.0100 power
>   Port 4: 0000.0100 power
>   Port 5: 0000.0100 power
>   Port 6: 0000.0100 power
> Device Status:     0x0003
>  Self Powered
>  Remote Wakeup Enabled
> root@dell:/home/ferran# lsusb -v -s 01:1
>
> Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
> Device Descriptor:
>  bLength                18
>  bDescriptorType         1
>  bcdUSB               2.00
>  bDeviceClass            9 Hub
>  bDeviceSubClass         0 Unused
>  bDeviceProtocol         0 Full speed (or root) hub
>  bMaxPacketSize0        64
>  idVendor           0x1d6b Linux Foundation
>  idProduct          0x0002 2.0 root hub
>  bcdDevice            2.06
>  iManufacturer           3 Linux 2.6.32-5-686 ehci_hcd
>  iProduct                2 EHCI Host Controller
>  iSerial                 1 0000:00:1a.7
>  bNumConfigurations      1
>  Configuration Descriptor:
>    bLength                 9
>    bDescriptorType         2
>    wTotalLength           25
>    bNumInterfaces          1
>    bConfigurationValue     1
>    iConfiguration          0
>    bmAttributes         0xe0
>      Self Powered
>      Remote Wakeup
>    MaxPower                0mA
>    Interface Descriptor:
>      bLength                 9
>      bDescriptorType         4
>      bInterfaceNumber        0
>      bAlternateSetting       0
>      bNumEndpoints           1
>      bInterfaceClass         9 Hub
>      bInterfaceSubClass      0 Unused
>      bInterfaceProtocol      0 Full speed (or root) hub
>      iInterface              0
>      Endpoint Descriptor:
>        bLength                 7
>        bDescriptorType         5
>        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
>        bmAttributes            3
>          Transfer Type            Interrupt
>          Synch Type               None
>          Usage Type               Data
>        wMaxPacketSize     0x0004  1x 4 bytes
>        bInterval              12
> Hub Descriptor:
>  bLength               9
>  bDescriptorType      41
>  nNbrPorts             6
>  wHubCharacteristic 0x000a
>    No power switching (usb 1.0)
>    Per-port overcurrent protection
>  bPwrOn2PwrGood       10 * 2 milli seconds
>  bHubContrCurrent      0 milli Ampere
>  DeviceRemovable    0x00
>  PortPwrCtrlMask    0xff
>  Hub Port Status:
>   Port 1: 0000.0100 power
>   Port 2: 0000.0100 power
>   Port 3: 0000.0100 power
>   Port 4: 0000.0100 power
>   Port 5: 0000.0503 highspeed power enable connect
>   Port 6: 0000.0503 highspeed power enable connect
> Device Status:     0x0003
>  Self Powered
>  Remote Wakeup Enabled
>
> --- Acer, el portàtil vell ---
>
> root@acer:/home/ferran# lsusb
> Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
> Bus 003 Device 002: ID 046d:c03d Logitech, Inc. M-BT96a Pilot Optical Mouse
> Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
> Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
> Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
>
> root@acer:/home/ferran# lsusb -t
> 1-6:1.0: No such file or directory
> /:  Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
> /:  Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
>    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=HID, Driver=usbhid, 1.5M
> /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
> /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci_hcd/6p, 480M
>    |__ Port 6: Dev 3, If 0, Class=still, Driver=, 480M
>
> root@acer:/home/ferran# lsusb -v -s 01:1
>
> Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
> Device Descriptor:
>  bLength                18
>  bDescriptorType         1
>  bcdUSB               2.00
>  bDeviceClass            9 Hub
>  bDeviceSubClass         0 Unused
>  bDeviceProtocol         0 Full speed (or root) hub
>  bMaxPacketSize0        64
>  idVendor           0x1d6b Linux Foundation
>  idProduct          0x0002 2.0 root hub
>  bcdDevice            2.06
>  iManufacturer           3 Linux 2.6.32-5-686 ehci_hcd
>  iProduct                2 EHCI Host Controller
>  iSerial                 1 0000:00:1d.7
>  bNumConfigurations      1
>  Configuration Descriptor:
>    bLength                 9
>    bDescriptorType         2
>    wTotalLength           25
>    bNumInterfaces          1
>    bConfigurationValue     1
>    iConfiguration          0
>    bmAttributes         0xe0
>      Self Powered
>      Remote Wakeup
>    MaxPower                0mA
>    Interface Descriptor:
>      bLength                 9
>      bDescriptorType         4
>      bInterfaceNumber        0
>      bAlternateSetting       0
>      bNumEndpoints           1
>      bInterfaceClass         9 Hub
>      bInterfaceSubClass      0 Unused
>      bInterfaceProtocol      0 Full speed (or root) hub
>      iInterface              0
>      Endpoint Descriptor:
>        bLength                 7
>        bDescriptorType         5
>        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
>        bmAttributes            3
>          Transfer Type            Interrupt
>          Synch Type               None
>          Usage Type               Data
>        wMaxPacketSize     0x0004  1x 4 bytes
>        bInterval              12
> Hub Descriptor:
>  bLength               9
>  bDescriptorType      41
>  nNbrPorts             6
>  wHubCharacteristic 0x000a
>    No power switching (usb 1.0)
>    Per-port overcurrent protection
>  bPwrOn2PwrGood       10 * 2 milli seconds
>  bHubContrCurrent      0 milli Ampere
>  DeviceRemovable    0x00
>  PortPwrCtrlMask    0xff
>  Hub Port Status:
>   Port 1: 0000.0108 power oc
>   Port 2: 0000.0108 power oc
>   Port 3: 0000.0100 power
>   Port 4: 0000.0100 power
>   Port 5: 0000.0100 power
>   Port 6: 0000.0503 highspeed power enable connect
> Device Status:     0x0003
>  Self Powered
>  Remote Wakeup Enabled
>
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] loom.20110416T084717-526@post.gmane.org">http://lists.debian.org/[🔎] loom.20110416T084717-526@post.gmane.org
>
>


Reply to: