[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Accedir a les fotos d'una càmara des d'un portàtilperò no des de l'altreMira;
Això es la resposta de un udevadm monitor cuand endollo un android:
KERNEL[1302599861.312735] add
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-1/1-1.7 (usb)
KERNEL[1302599861.318705] add
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-1/1-1.7/1-1.7:1.0 (usb)
KERNEL[1302599861.318837] add
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-1/1-1.7/1-1.7:1.0/host5 (scsi)
KERNEL[1302599861.318874] add
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-1/1-1.7/1-1.7:1.0/host5/scsi_host/host5
(scsi_host)
UDEV [1302599861.590452] add
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-1/1-1.7 (usb)
UDEV [1302599862.293191] add
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-1/1-1.7/1-1.7:1.0 (usb)
UDEV [1302599862.293655] add
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-1/1-1.7/1-1.7:1.0/host5 (scsi)
UDEV [1302599862.294082] add
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-1/1-1.7/1-1.7:1.0/host5/scsi_host/host5
(scsi_host)
KERNEL[1302599862.318683] add
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-1/1-1.7/1-1.7:1.0/host5/target5:0:0
(scsi)
KERNEL[1302599862.318763] add
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-1/1-1.7/1-1.7:1.0/host5/target5:0:0/5:0:0:0
(scsi)
KERNEL[1302599862.318847] add
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-1/1-1.7/1-1.7:1.0/host5/target5:0:0/5:0:0:0/scsi_disk/5:0:0:0
(scsi_disk)
KERNEL[1302599862.318903] add
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-1/1-1.7/1-1.7:1.0/host5/target5:0:0/5:0:0:0/scsi_device/5:0:0:0
(scsi_device)
KERNEL[1302599862.319029] add
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-1/1-1.7/1-1.7:1.0/host5/target5:0:0/5:0:0:0/scsi_generic/sg6
(scsi_generic)
KERNEL[1302599862.319108] add
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-1/1-1.7/1-1.7:1.0/host5/target5:0:0/5:0:0:0/bsg/5:0:0:0
(bsg)
UDEV [1302599862.319275] add
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-1/1-1.7/1-1.7:1.0/host5/target5:0:0
(scsi)
KERNEL[1302599862.324415] add   /devices/virtual/bdi/8:80 (bdi)
KERNEL[1302599862.324640] add
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-1/1-1.7/1-1.7:1.0/host5/target5:0:0/5:0:0:0/block/sdf
(block)
UDEV [1302599862.325241] add
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-1/1-1.7/1-1.7:1.0/host5/target5:0:0/5:0:0:0
(scsi)
UDEV [1302599862.325807] add
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-1/1-1.7/1-1.7:1.0/host5/target5:0:0/5:0:0:0/scsi_disk/5:0:0:0
(scsi_disk)
UDEV [1302599862.326156] add   /devices/virtual/bdi/8:80 (bdi)
KERNEL[1302599862.327796] change
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-1/1-1.7/1-1.7:1.0/host5/target5:0:0/5:0:0:0/block/sdf
(block)
UDEV [1302599862.328461] add
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-1/1-1.7/1-1.7:1.0/host5/target5:0:0/5:0:0:0/scsi_generic/sg6
(scsi_generic)
UDEV [1302599862.328659] add
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-1/1-1.7/1-1.7:1.0/host5/target5:0:0/5:0:0:0/scsi_device/5:0:0:0
(scsi_device)
UDEV [1302599862.330583] add
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-1/1-1.7/1-1.7:1.0/host5/target5:0:0/5:0:0:0/bsg/5:0:0:0
(bsg)
UDEV [1302599862.921977] add
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-1/1-1.7/1-1.7:1.0/host5/target5:0:0/5:0:0:0/block/sdf
(block)
UDEV [1302599862.934359] change
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-1/1-1.7/1-1.7:1.0/host5/target5:0:0/5:0:0:0/block/sdf
(block)
KERNEL[1302599916.484908] change
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-1/1-1.7/1-1.7:1.0/host5/target5:0:0/5:0:0:0/block/sdf
(block)
KERNEL[1302599916.735346] change
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-1/1-1.7/1-1.7:1.0/host5/target5:0:0/5:0:0:0/block/sdf
(block)
KERNEL[1302599916.735464] add
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-1/1-1.7/1-1.7:1.0/host5/target5:0:0/5:0:0:0/block/sdf/sdf1
(block)
UDEV [1302599916.848902] change
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-1/1-1.7/1-1.7:1.0/host5/target5:0:0/5:0:0:0/block/sdf
(block)
UDEV [1302599916.956174] change
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-1/1-1.7/1-1.7:1.0/host5/target5:0:0/5:0:0:0/block/sdf
(block)
UDEV [1302599917.076287] add
/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-1/1-1.7/1-1.7:1.0/host5/target5:0:0/5:0:0:0/block/sdf/sdf1
(block)

Les dues ultimes linies son les importatns. M'estan indican que han
montat el usb com un device scsi en el sdf1 i quan a la pantalla de
notificacions em pregunta que vuir fer i li dic que el monti, despres
amb un df em surt:
despatx:/home/perico/projects/eclipse_mod_httpdbus# df
S. fitxers     Blocs  1K   En ús  Lliures %Ús Muntat a
/dev/sda3      953258156 66497608 838337828  8% /
tmpfs         1676048     0  1676048  0% /lib/init/rw
udev          1670000    556  1669444  1% /dev
tmpfs         1676048    148  1675900  1% /dev/shm
/dev/sda1        474440   59657  390286 14% /boot
/dev/sdf1       1925464  145752  1779712  8% /media/disk-1

com veus ha montat el device /dev/sdf1 a /media/disk-1 i es accesible
des de el gestor de fitxers.

El udev monitor que es enviat semble que nomes munta el usb. Jo diria
que tindries que comparar el directori /etc/udev/rules.d i mirar si
tenen el mateixos fitxers

Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere@nubiola.cat
           pnubiola@fsfe.org
           pere.nubiola@gmail.comEl 12 d’abril de 2011 10:20, Sergi Casbas <sergi.debian@qscsoft.net> ha escrit:
> Veig que la càmera te la detecta com a PTP
> (http://en.wikipedia.org/wiki/Picture_Transfer_Protocol) pots mirar de
> configurar-la com a MassStorage? Jo tinc un MP4 que funciona en tots 2
> protocols en en MTP (Multimedia Transfer Protocol) no em va del tot
> correctament en un pc antic, pero en canvi com a MassStorage (es a dir com a
> disc) funciona perfectament a tot arreu.
>
>
> Al 11/04/11 23:34, En/na Ferran Jorba ha escrit:
>>
>> Hola Pere,
>>
>>
>>>
>>> obre una consola a tots als dos portàtils posat com a usuari root i
>>> executa la comanda:
>>> udevadm monitor
>>>
>>
>> Fa això:
>>
>>  KERNEL[1302556425.004655] add
>>  /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-6 (usb)
>>  KERNEL[1302556425.005728] add
>> /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-6/1-6:1.0 (usb)
>>  UDEV  [1302556425.015342] add
>>  /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-6 (usb)
>>  UDEV  [1302556425.024187] add
>> /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-6/1-6:1.0 (usb)
>>  KERNEL[1302556511.814113] remove
>> /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-6/1-6:1.0 (usb)
>>  KERNEL[1302556511.814177] remove
>> /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-6 (usb)
>>  UDEV  [1302556511.816345] remove
>> /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-6/1-6:1.0 (usb)
>>  UDEV  [1302556511.819914] remove
>> /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-6 (usb)
>>
>>
>> Ho he provat en diferents ports USB del portàtil Acer (el que no em va,
>> per
>> entendre'ns).
>>
>> El suggeriment del Jordi en privat també indica que el dispositiu funciona
>> i el
>> kernel el detecta:
>>
>>  # lsusb
>>  Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
>>  Bus 003 Device 003: ID 046d:c03d Logitech, Inc. M-BT96a Pilot Optical
>> Mouse
>>  Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
>>  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
>>  Bus 001 Device 007: ID 04cb:0214 Fuji Photo Film Co., Ltd
>>  Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
>>
>>  # demsg
>>  [...]
>>  [  868.270191] usb 1-6: USB disconnect, address 6
>>  [  872.900043] usb 1-6: new high speed USB device using ehci_hcd and
>> address 7
>>  [  873.068803] usb 1-6: New USB device found, idVendor=04cb,
>> idProduct=0214
>>  [  873.068809] usb 1-6: New USB device strings: Mfr=0, Product=2,
>>  SerialNumber=3
>>  [  873.068813] usb 1-6: Product: USB PTP
>>  [  873.068816] usb 1-6: SerialNumber: 592D34313531100715D9A50UG37324
>>  [  873.069001] usb 1-6: configuration #1 chosen from 1 choice
>>
>>
>>
>>>
>>> Endolla la càmera als ordinadors i verifica les diferencies de la sortida
>>> el udevadm es finalitza amb un control-c
>>>
>>
>> L'altre portàtil fa uns missatges que veig idèntics (a no ser que
>> m'indiquis què
>> he de mirar exactament, ja que el copy+paste entre dos ordinadors
>> diferents no
>> el sé fer) però se m'obre una finestra dient «Removable medium is
>> inserted.
>> Type of medium: fotos digitals».
>>
>> Si al menys el pugues muntar a mà... Algú em sap explicar aquest path
>> gphoto2://[usb:002,002] que em trobo en el gestor de fitxers PCManFM?
>>  Perquè el
>> mount només em diu que hi ha un fusectl on /sys/fs/fuse/connections type
>> fusectl
>> (rw).  Intento posar gphoto2://[usb:001,001]/ i em diu:
>>
>>  Operation not supported.
>>
>> Pot ser aquesta, la pista?
>>
>>
>>>
>>> per cert que tal el consum d'energia amb LXDE?
>>>
>>
>> Com ho miro?  M'explico: són portàtils per preferències seves, no perquè
>> siguin
>> ordinadors que viatgin.  Les piles de l'Acer ja són tan velles que només
>> duren
>> mitja horeta, i el nou Dell està poca estona lluny dels endolls, perquè no
>> surt
>> de casa.  O sigui que és un tema que no conec i, la veritat, no sé com
>> mirar.
>> Personalment, tinc un de sobretaula (el més vell de tots, d'altra banda) i
>> això
>> de l'estalvi energètic dels portàtils per mi és un món desconegut.  Això
>> sí, jo
>> estic encantat en poder posar els meus ordinadors en hivernació, tant a
>> casa com
>> a la feina.  Trobo que és una gran cosa.  Però segur que tu et refereixes
>> a
>> alguna altra cosa.
>>
>> Gràcies,
>>
>> Ferran
>>
>>
>>
>>
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 4DA40B3A.3020109@qscsoft.net">http://lists.debian.org/[🔎] 4DA40B3A.3020109@qscsoft.net
>
>


Reply to: