[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Accedir a les fotos d'una càmara des d'un portàtilperò no des de l'altreHola Sergi,

> [...]
> > > una versió més recent del kernel ho podria solucionar? Què fa que un 
> > > hardware antic, tant el teu com el dels meus fills, no permeti funcionar 
> > > un protocol de transferència de fitxers?
> > >
> > >  
> > La meva hipotesis té a veure amb la latència dels ports USB i les 
> > diferencies d'implementació del USB 1.1 i el USB 2.0 . A la meva dóna li 
> > passa una cosa curiosa. Nosaltres tenim un disc de xarxa NAS que el té 
> > mapejat en una unitat de xarxa. si de la càmera (amnb PTP) copia directe 
> > al NAS les imatges es corrompen. Si copia a l'escriptori i d'allí al NAS 
> > tot correcte. El problema de la seva màquina, és un portàtil antic que 
> > no té ports 2.0. La màquina dels teus fills té ports USB2.0?
> > Un `lsusb -t` t'ajudarà a averiguar-ho: al final de cada entrada et diu 
> > a quina velocitat. Si la camera esta en 12M (12Mb/s), és que és 1.1, si 
> > esta en 480M (480Mb/s) vol dir que en 2.0.
> 
> Abans de sortir de casa aquest matí he llegit el teu missatge i he mirat la
> sortida del lsub, i sorpresa, aquest portàtil té 4 ports USB 1.1 i 1 de 2.0,
> i probablement les proves jo les estava fent amb els ports 1.1. Per tant, ,
> tatxan tatxan.., aquest vespre faré la prova i podrem verificar la teva 
> hipòtesi, ben raonable, d'altra banda.
> 
> Una estona de suspens...

Pse, pse... Ja tinc localitzat el port USB 2.0 del portàtil. Quan hi endollo
un llàpis USB, tinc aquesta sortida:

 $ lsusb -t
 /: Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
 /: Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
   |__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=HID, Driver=usbhid, 1.5M
 /: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
 /: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci_hcd/6p, 480M
   |__ Port 6: Dev 8, If 0, Class=hub, Driver=hub/1p, 480M
     |__ Port 1: Dev 9, If 0, Class=stor., Driver=usb-storage, 480M

Però amb la càmera, sembla que no sàpiga quin driver utilitzar, potser perquè la
càmera no se li presenta com a storage, o alguna altra cosa:

 $ lsusb -t
 1-6:1.0: No such file or directory
 /: Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
 /: Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
   |__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=HID, Driver=usbhid, 1.5M
 /: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
 /: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci_hcd/6p, 480M
   |__ Port 6: Dev 10, If 0, Class=still, Driver=, 480M

Tens alguna altra proposta per continuar progressant?

Gràcies,

FerranReply to: