[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Accedir a les fotos d'una càmara des d'un portàtilperò no des de l'altreAl 16/04/11 11:02, En/na Pere Nubiola Radigales ha escrit:
tens problemes amb el usb.
Fixed:
en el DELL:
Bus 002 Device 005: ID 04cb:0214 Fuji Photo Film Co., Ltd
en el acer:
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 046d:c03d Logitech, Inc. M-BT96a Pilot Optical Mouse
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

Has provat d'engegar/apagar la maquina de fotos un cop endollada al usb.?
Pot existir a la maquina de fotos un punt de menú que indiqui connexió al pc?
Has fet un aptitude update, aptitude safe-upgrade en el acer?
En cas afirmatiu fes un apt-get upgrade. Molts cops el apt-get es una
mica mes salvatge que el aptitude però soluciona molts problemes.

Donava per suposat que els sistemes estaven a la última, en qualsevol cas si pots, una actualització de tots els sistemes sempre pot anar bé.
Prova de fer en una consola amb l'usuari root:
tail -f /var/log/syslog

endolla la camera de photos i mostrens la sortida.
( el tail -f d'un fitxer va mostrant les línies que es van afegin)


El XP que tens en el acer venia preinstalat?. Molts cops ACER fica
algun patch en el window perque funcioni.
Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere@nubiola.cat
      pnubiola@fsfe.org
      pere.nubiola@gmail.comEl 16 d’abril de 2011 8:48, Ferran Jorba<Ferran.Jorba@gmail.com> ha escrit:
Hola Sergi,

Te l'esta identificat com a classe still, es a dir still Image, com si fos
un escaner.
Pots passar-me 6 captures (qui diu captures diu cutre&paste)?
necessitaria el `lsusb` i el `lsusb -t` i el `lsusb -v -s bus:dev`dels
2 ordenadors tant del que si que funciona com del que no amb la
camera conectada es clar.

El lsusb -s té 2 paràmetres que son el bus i el device que et dona
el lsubs. en el cas concret que m'has passat abans seria un
lsusb -s 01:1
tal com t'havia comentat en privat, fins avui no he tingut temps de fer les
proves que em demanaves.

T'ho envio. En primer lloc, en el Dell, el nou que funciona perfectament. A
sota l'Acer, l'antic.

Gràcies un cop més. M'estic aventurant en mons nous i desconeguts ;-)

Ferran

---


root@dell:/home/ferran# lsusb
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 005: ID 413c:8160 Dell Computer Corp.
Bus 003 Device 004: ID 413c:8162 Dell Computer Corp.
Bus 003 Device 003: ID 413c:8161 Dell Computer Corp.
Bus 003 Device 002: ID 0a5c:4500 Broadcom Corp. BCM2046B1 USB 2.0 Hub (part of
BCM2046 Bluetooth)
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 005: ID 04cb:0214 Fuji Photo Film Co., Ltd
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 0c45:6400 Microdia
Bus 001 Device 003: ID 0bda:0158 Realtek Semiconductor Corp. USB 2.0 multicard
reader
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

root@dell:/home/ferran# lsusb -t
3-1.2:1.0: No such file or directory
3-1.3:1.2: No such file or directory
3-1.3:1.3: No such file or directory
/: Bus 08.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
/: Bus 07.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
/: Bus 06.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
/: Bus 05.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
/: Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
/: Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci_hcd/6p, 480M
  |__ Port 2: Dev 5, If 0, Class=still, Driver=usbfs, 480M
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci_hcd/6p, 480M
  |__ Port 5: Dev 3, If 0, Class=stor., Driver=usb-storage, 480M
  |__ Port 6: Dev 4, If 0, Class='bInterfaceClass 0x0e not yet handled',
Driver=uvcvideo, 480M
  |__ Port 6: Dev 4, If 1, Class='bInterfaceClass 0x0e not yet handled',
Driver=uvcvideo, 480M

root@dell:/home/ferran# lsusb -v -s 02:1

Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        2.00
 bDeviceClass      9 Hub
 bDeviceSubClass     0 Unused
 bDeviceProtocol     0 Full speed (or root) hub
 bMaxPacketSize0    64
 idVendor      0x1d6b Linux Foundation
 idProduct     0x0002 2.0 root hub
 bcdDevice      2.06
 iManufacturer      3 Linux 2.6.32-5-686 ehci_hcd
 iProduct        2 EHCI Host Controller
 iSerial         1 0000:00:1d.7
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength      25
  bNumInterfaces     1
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0
  bmAttributes     0xe0
   Self Powered
   Remote Wakeup
  MaxPower        0mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      1
   bInterfaceClass     9 Hub
   bInterfaceSubClass   0 Unused
   bInterfaceProtocol   0 Full speed (or root) hub
   iInterface       0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      3
     Transfer Type      Interrupt
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0004 1x 4 bytes
    bInterval       12
Hub Descriptor:
 bLength        9
 bDescriptorType   41
 nNbrPorts       6
 wHubCharacteristic 0x000a
  No power switching (usb 1.0)
  Per-port overcurrent protection
 bPwrOn2PwrGood    10 * 2 milli seconds
 bHubContrCurrent   0 milli Ampere
 DeviceRemovable  0x00
 PortPwrCtrlMask  0xff
 Hub Port Status:
  Port 1: 0000.0100 power
  Port 2: 0000.0503 highspeed power enable connect
  Port 3: 0000.0100 power
  Port 4: 0000.0100 power
  Port 5: 0000.0100 power
  Port 6: 0000.0100 power
Device Status:   0x0003
 Self Powered
 Remote Wakeup Enabled
root@dell:/home/ferran# lsusb -v -s 01:1

Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        2.00
 bDeviceClass      9 Hub
 bDeviceSubClass     0 Unused
 bDeviceProtocol     0 Full speed (or root) hub
 bMaxPacketSize0    64
 idVendor      0x1d6b Linux Foundation
 idProduct     0x0002 2.0 root hub
 bcdDevice      2.06
 iManufacturer      3 Linux 2.6.32-5-686 ehci_hcd
 iProduct        2 EHCI Host Controller
 iSerial         1 0000:00:1a.7
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength      25
  bNumInterfaces     1
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0
  bmAttributes     0xe0
   Self Powered
   Remote Wakeup
  MaxPower        0mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      1
   bInterfaceClass     9 Hub
   bInterfaceSubClass   0 Unused
   bInterfaceProtocol   0 Full speed (or root) hub
   iInterface       0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      3
     Transfer Type      Interrupt
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0004 1x 4 bytes
    bInterval       12
Hub Descriptor:
 bLength        9
 bDescriptorType   41
 nNbrPorts       6
 wHubCharacteristic 0x000a
  No power switching (usb 1.0)
  Per-port overcurrent protection
 bPwrOn2PwrGood    10 * 2 milli seconds
 bHubContrCurrent   0 milli Ampere
 DeviceRemovable  0x00
 PortPwrCtrlMask  0xff
 Hub Port Status:
  Port 1: 0000.0100 power
  Port 2: 0000.0100 power
  Port 3: 0000.0100 power
  Port 4: 0000.0100 power
  Port 5: 0000.0503 highspeed power enable connect
  Port 6: 0000.0503 highspeed power enable connect
Device Status:   0x0003
 Self Powered
 Remote Wakeup Enabled

--- Acer, el portàtil vell ---

root@acer:/home/ferran# lsusb
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 046d:c03d Logitech, Inc. M-BT96a Pilot Optical Mouse
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

root@acer:/home/ferran# lsusb -t
1-6:1.0: No such file or directory
/: Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
/: Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
  |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=HID, Driver=usbhid, 1.5M
/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci_hcd/6p, 480M
  |__ Port 6: Dev 3, If 0, Class=still, Driver=, 480M

root@acer:/home/ferran# lsusb -v -s 01:1

Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        2.00
 bDeviceClass      9 Hub
 bDeviceSubClass     0 Unused
 bDeviceProtocol     0 Full speed (or root) hub
 bMaxPacketSize0    64
 idVendor      0x1d6b Linux Foundation
 idProduct     0x0002 2.0 root hub
 bcdDevice      2.06
 iManufacturer      3 Linux 2.6.32-5-686 ehci_hcd
 iProduct        2 EHCI Host Controller
 iSerial         1 0000:00:1d.7
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength      25
  bNumInterfaces     1
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0
  bmAttributes     0xe0
   Self Powered
   Remote Wakeup
  MaxPower        0mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      1
   bInterfaceClass     9 Hub
   bInterfaceSubClass   0 Unused
   bInterfaceProtocol   0 Full speed (or root) hub
   iInterface       0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      3
     Transfer Type      Interrupt
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0004 1x 4 bytes
    bInterval       12
Hub Descriptor:
 bLength        9
 bDescriptorType   41
 nNbrPorts       6
 wHubCharacteristic 0x000a
  No power switching (usb 1.0)
  Per-port overcurrent protection
 bPwrOn2PwrGood    10 * 2 milli seconds
 bHubContrCurrent   0 milli Ampere
 DeviceRemovable  0x00
 PortPwrCtrlMask  0xff
 Hub Port Status:
  Port 1: 0000.0108 power oc
  Port 2: 0000.0108 power oc
  Port 3: 0000.0100 power
  Port 4: 0000.0100 power
  Port 5: 0000.0100 power
  Port 6: 0000.0503 highspeed power enable connect
Device Status:   0x0003
 Self Powered
 Remote Wakeup Enabled--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: [🔎] loom.20110416T084717-526@post.gmane.org">http://lists.debian.org/[🔎] loom.20110416T084717-526@post.gmane.org

Reply to: