[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Accedir a les fotos d'una càmara des d'un portàtilperò no des de l'altreHola Sergi,

> Te l'esta identificat com a classe still, es a dir still Image, com si fos
> un escaner.
> Pots passar-me 6 captures (qui diu captures diu cutre&paste)?
> necessitaria el `lsusb` i el `lsusb -t` i el `lsusb -v -s bus:dev`dels
> 2 ordenadors tant del que si que funciona com del que no amb la
> camera conectada es clar.
>
> El lsusb -s té 2 paràmetres que son el bus i el device que et dona
> el lsubs. en el cas concret que m'has passat abans seria un
> lsusb -s 01:1

tal com t'havia comentat en privat, fins avui no he tingut temps de fer les
proves que em demanaves.

T'ho envio. En primer lloc, en el Dell, el nou que funciona perfectament. A
sota l'Acer, l'antic.

Gràcies un cop més. M'estic aventurant en mons nous i desconeguts ;-)

Ferran

---


root@dell:/home/ferran# lsusb
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 005: ID 413c:8160 Dell Computer Corp. 
Bus 003 Device 004: ID 413c:8162 Dell Computer Corp. 
Bus 003 Device 003: ID 413c:8161 Dell Computer Corp. 
Bus 003 Device 002: ID 0a5c:4500 Broadcom Corp. BCM2046B1 USB 2.0 Hub (part of
BCM2046 Bluetooth)
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 005: ID 04cb:0214 Fuji Photo Film Co., Ltd 
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 0c45:6400 Microdia 
Bus 001 Device 003: ID 0bda:0158 Realtek Semiconductor Corp. USB 2.0 multicard
reader
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

root@dell:/home/ferran# lsusb -t
3-1.2:1.0: No such file or directory
3-1.3:1.2: No such file or directory
3-1.3:1.3: No such file or directory
/: Bus 08.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
/: Bus 07.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
/: Bus 06.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
/: Bus 05.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
/: Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
/: Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci_hcd/6p, 480M
  |__ Port 2: Dev 5, If 0, Class=still, Driver=usbfs, 480M
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci_hcd/6p, 480M
  |__ Port 5: Dev 3, If 0, Class=stor., Driver=usb-storage, 480M
  |__ Port 6: Dev 4, If 0, Class='bInterfaceClass 0x0e not yet handled',
Driver=uvcvideo, 480M
  |__ Port 6: Dev 4, If 1, Class='bInterfaceClass 0x0e not yet handled',
Driver=uvcvideo, 480M

root@dell:/home/ferran# lsusb -v -s 02:1

Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        2.00
 bDeviceClass      9 Hub
 bDeviceSubClass     0 Unused
 bDeviceProtocol     0 Full speed (or root) hub
 bMaxPacketSize0    64
 idVendor      0x1d6b Linux Foundation
 idProduct     0x0002 2.0 root hub
 bcdDevice      2.06
 iManufacturer      3 Linux 2.6.32-5-686 ehci_hcd
 iProduct        2 EHCI Host Controller
 iSerial         1 0000:00:1d.7
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength      25
  bNumInterfaces     1
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0 
  bmAttributes     0xe0
   Self Powered
   Remote Wakeup
  MaxPower        0mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      1
   bInterfaceClass     9 Hub
   bInterfaceSubClass   0 Unused
   bInterfaceProtocol   0 Full speed (or root) hub
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      3
     Transfer Type      Interrupt
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0004 1x 4 bytes
    bInterval       12
Hub Descriptor:
 bLength        9
 bDescriptorType   41
 nNbrPorts       6
 wHubCharacteristic 0x000a
  No power switching (usb 1.0)
  Per-port overcurrent protection
 bPwrOn2PwrGood    10 * 2 milli seconds
 bHubContrCurrent   0 milli Ampere
 DeviceRemovable  0x00
 PortPwrCtrlMask  0xff
 Hub Port Status:
  Port 1: 0000.0100 power
  Port 2: 0000.0503 highspeed power enable connect
  Port 3: 0000.0100 power
  Port 4: 0000.0100 power
  Port 5: 0000.0100 power
  Port 6: 0000.0100 power
Device Status:   0x0003
 Self Powered
 Remote Wakeup Enabled
root@dell:/home/ferran# lsusb -v -s 01:1

Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        2.00
 bDeviceClass      9 Hub
 bDeviceSubClass     0 Unused
 bDeviceProtocol     0 Full speed (or root) hub
 bMaxPacketSize0    64
 idVendor      0x1d6b Linux Foundation
 idProduct     0x0002 2.0 root hub
 bcdDevice      2.06
 iManufacturer      3 Linux 2.6.32-5-686 ehci_hcd
 iProduct        2 EHCI Host Controller
 iSerial         1 0000:00:1a.7
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength      25
  bNumInterfaces     1
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0 
  bmAttributes     0xe0
   Self Powered
   Remote Wakeup
  MaxPower        0mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      1
   bInterfaceClass     9 Hub
   bInterfaceSubClass   0 Unused
   bInterfaceProtocol   0 Full speed (or root) hub
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      3
     Transfer Type      Interrupt
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0004 1x 4 bytes
    bInterval       12
Hub Descriptor:
 bLength        9
 bDescriptorType   41
 nNbrPorts       6
 wHubCharacteristic 0x000a
  No power switching (usb 1.0)
  Per-port overcurrent protection
 bPwrOn2PwrGood    10 * 2 milli seconds
 bHubContrCurrent   0 milli Ampere
 DeviceRemovable  0x00
 PortPwrCtrlMask  0xff
 Hub Port Status:
  Port 1: 0000.0100 power
  Port 2: 0000.0100 power
  Port 3: 0000.0100 power
  Port 4: 0000.0100 power
  Port 5: 0000.0503 highspeed power enable connect
  Port 6: 0000.0503 highspeed power enable connect
Device Status:   0x0003
 Self Powered
 Remote Wakeup Enabled

--- Acer, el portàtil vell ---

root@acer:/home/ferran# lsusb 
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 046d:c03d Logitech, Inc. M-BT96a Pilot Optical Mouse
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

root@acer:/home/ferran# lsusb -t
1-6:1.0: No such file or directory
/: Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
/: Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
  |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=HID, Driver=usbhid, 1.5M
/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci_hcd/6p, 480M
  |__ Port 6: Dev 3, If 0, Class=still, Driver=, 480M

root@acer:/home/ferran# lsusb -v -s 01:1

Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        2.00
 bDeviceClass      9 Hub
 bDeviceSubClass     0 Unused
 bDeviceProtocol     0 Full speed (or root) hub
 bMaxPacketSize0    64
 idVendor      0x1d6b Linux Foundation
 idProduct     0x0002 2.0 root hub
 bcdDevice      2.06
 iManufacturer      3 Linux 2.6.32-5-686 ehci_hcd
 iProduct        2 EHCI Host Controller
 iSerial         1 0000:00:1d.7
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength      25
  bNumInterfaces     1
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0 
  bmAttributes     0xe0
   Self Powered
   Remote Wakeup
  MaxPower        0mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      1
   bInterfaceClass     9 Hub
   bInterfaceSubClass   0 Unused
   bInterfaceProtocol   0 Full speed (or root) hub
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      3
     Transfer Type      Interrupt
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0004 1x 4 bytes
    bInterval       12
Hub Descriptor:
 bLength        9
 bDescriptorType   41
 nNbrPorts       6
 wHubCharacteristic 0x000a
  No power switching (usb 1.0)
  Per-port overcurrent protection
 bPwrOn2PwrGood    10 * 2 milli seconds
 bHubContrCurrent   0 milli Ampere
 DeviceRemovable  0x00
 PortPwrCtrlMask  0xff
 Hub Port Status:
  Port 1: 0000.0108 power oc
  Port 2: 0000.0108 power oc
  Port 3: 0000.0100 power
  Port 4: 0000.0100 power
  Port 5: 0000.0100 power
  Port 6: 0000.0503 highspeed power enable connect
Device Status:   0x0003
 Self Powered
 Remote Wakeup EnabledReply to: