[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: VNCserver amb mateix desktopaixì es, pero mirant les opcions, hi he utilizat una que redimensiona
per escala, 1/2, 1/4, pero surt molt petita. igualment moltes gracies
per la bona explicacio.


2005/11/28, victor piscue <victory@piscue.com>:
> On Sun, Nov 27, 2005 at 07:00:42PM +0100, Pau Tallada Crespí wrote:
> > El que no es pot fer es modificar la resolució del display al qual
> > s'està accedint, a no ser que una vegada connectat facis servir algun
> > programa per canviar la resolució (KRandRTray), però no sé com afectaria
> > això a l'x11vnc.
>
> Crec que tallaria la conexió vnc, i després podries tornar a conectar
> amb la resolució desitjada.
>
> --
> victor piscue - http://piscue.com
> blog: http://piscue.withtheflow.net
>
>
> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> Version: GnuPG v1.4.2 (GNU/Linux)
>
> iD4DBQFDiuF4jsLfe5abiTERAoKpAJdHjTBkmTur4Az+Dxd9N4jtfCXwAKDgxLuF
> Fviho9xyRzDsL6Zl+/InJg==
> =J5VS
> -----END PGP SIGNATURE-----
>
>
>Reply to: