[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: VNCserver amb mateix desktopEn/na Andreu Bassols Alcón ha escrit:
> Hola,
> 
> Un avantatge del vncserver de Linux front el de windows, és que diversos
> usuaris poden crear-se escriptoris i connectar-se a un únic ordinador.
> 
> Però, es pot fer precisament tal com en windows? O sigui, tinc una
> sessió X oberta en local, i connectar-m'hi via VNC.
> 
> Si intento obrir el vncserver al mateix lloc que les X es queixa:
> 
> andreu@delhi:~$ vncserver :0
> 
Prova el paquet x11vnc.
Et permet compartir un display existent.
Permet múltiples connexions a un mateix escriptori i personalitzar els
privilegis segons l'usuari.

Jo l'utilitzo per a fer manteniments i ajudes remotes i es 3 vegades més
ràpid que el tightvnc de windows.

> Warning: delhi:0 is not taken because of /tmp/.X0-lock
> Remove this file if there is no X server delhi:0
> A VNC server is already running as :0
> 
> Gràcies
> 
> 
> Andreu Bassols i Alcón
> Webmestre d'Eines: http://www.eines.info
> Weblog personal: http://raims.eines.info
> Usuari Linux #291715
> Reply to: