[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: testing o unstable? (ERA: problemes amb k3b)En/na rpb ha escrit:
>>La transició de la ABI del c++ a la que suposo que fas referència ja fa
>>2 mesos que es va acabar (a la unstable). Jo tenc el k3b i l'amarok
>>instal·lats sense cap problema.
>>A més, el canvi de la ABI era entre el gcc 3.3 i les superiors (gcc 3.4
>>i gcc 4.0)  en principi la incompatibilitat no era a nivell de binaris,
>>sinó de llibreries (si no vaig molt errat)
>>I sí, en principi les situacions com aquestes no havien de passar ja que
>>no es podia pujar una nova versió d'una aplicació fins que totes les
>>seves dependències no haguessin estat transicionades, tot i que alguns
>>problemes hi va haver.
>>
>>Que uses una testing? Potser ara hi fan la transició allà...
>>M'extranya molt que a la testing hi hagi aquests conflictes, me pensava
>>que la tenien més cuidada.
> 
> 
> Hi són, hi són. El que he fet és, com em van recomanar, posar unes línies al 
> fitxer, creat per mi, /etc/apt/preferences (que no tenia, ho juro), per 
Jo tampoc el tenia, crec que aquest en particular l'has de crear tu quan
el necessitis.

> barrejar distribucions: (ho vaig trobar a internet, jo ni idea)
> 
> Package: *
> Pin: release a=testing
> Pin-Priority: 900
> Package: *
> Pin: release a=unstable
> Pin-Priority: 700
> 
> D'aquesta manera, he pogut instalar k3b i amarok. El meu dubte ara, és que mai 
> he utilitzat una instalació híbrida. Puc tenir problemes estranys amb un 
> híbrid d'aquest tipus? És millor això, o utilitzar tots els paquets de la 
> mateixa versió? (tots unstable, per exemple). Què tal va la unstable? Fins a 
> quin punt és inestable? Ho dic per si la seva estabilitat es pot comparar amb 
> distribucions que miren d'estar a la última, tipus Mandriva, Fedora Core o 
> Ubuntu. A la unstable passa gaire sovint això que m'ha passat a mi amb k3b i 
> amarok?
Doncs jo uso la unstable des de fa 2 anys i no puc negar que hi ha
períodes en els que hi ha problemes de dependències, però aquests
problemes no solen afectar als sistemes ja instal·lats.
M'explico: aquesta setmana hi ha un conflicte amb unes llibreries
necessàries per actualitzar l'arts. En un sistema instal·lat, doncs
simplement he d'esperar a que es resolguin per a poder actualitzar-lo.
El problema és si vull instal·lar un nou sistema, on no podre instal·lar
l'arts degut a aquest conflicte fins que no es repari i això emprenya.

Pel que fa a la resta, crec que els paquets de la unstable passen a
testing amb un retard de 10 dies si no s'han detectat fallades greus,
tot i que a la unstable hi ha més programes ja que les regles són menys
estrictes que per a la testing. Pensa que s'estan plantejant oferir
actualitzacions de seguretat a la testing.

No sé fins a quin punt li pot ser bo mesclar paquets de la unstable amb
la testing, però crec que hi ha molts paquets que presenten
incompatibilitats entre les dues.

> Segons les respostes, igual faig un dist-upgrade i santes pasqües. Utilitzo 
> una pure64, suposo que això no influeix en l'estabilitat de sid... o sí? vull 
> dir si pot ser més inestable que la versió a 32 bits...
> 
No hi entenc gaire del muntatge 32-64 bits que està fent la Debian. Tot
just l'altre dia instal·lava el meu primer amd64 remotament i jugava amb
el chroot per fer correr un openoffice.
Però la idea de mesclar aplicacions 32 bits amb llibreries i programes
64 bits no m'acaba de fer el pes, no crec que li faci gaire be.
Esperem que no tardin gaire en portar les darreres aplicacions que
falten a 64 bits, només en trobo a faltar 2: el flash (merda de
llicència de macromedia.......:@) i l'openoffice (aquí m'estalviaré els
comentaris)

No sé si t'he aclarit gaire cosa, és el que trob jo.
Esper que et sigui d'ajuda.

Pau Tallada.> Gràcies
> 
> Reply to: