[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: fonts del menu a openofficeA Dilluns 28 Novembre 2005 11:15, Pere Martinez va escriure:
> Menu
> Eines,
>   Opcions,
>     Visualitza
>       Escalat: 90%, i ves provant quin percentatge t'agrada
>
> Pere
>
Sí senyor!!!! Gràcies!!!!Reply to: