[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bug#572581: [INT:sv] Durep> Jag betraktar ett uteslutet "så" som språkfel. Utsagan visar på
> följden av en konditional subjunktionssats. I mitt språk måste
> leden byta inbördes ordning för att "så" skall kunna falla bort.

Hm, intressant.

>> tilläggsfiler, exempelvis stilmallar och bilder, finnas tillgängliga.
>> (dels bisats, del plural på tillgänglig/a)
>>
> Att nyttja en apposition är godtagbart, men det är ingen bisats.

Förstås, klantigt.

> Syftningen är gentemot "publik webbkatalog", så det skall vara ental.

Än en gång, klantigt.

>> > integriteten för dina användare.
>>
>> "bryta mot integriteten"? Jag vet inte vad det betyder. Äventyra
>> densamma, kanske?
>>
> I lagspråk och tidningsspråk "kränker man den personliga integriteten".
> Mitt inskott är endast ett "mot". Att "*bryta integriteten" är däremot
> omöjligt. Man bryter i tu ett föremål, men man bryter mot en lag eller
> sedvänja.

Jag tror jag hänger med, men ändå inte. Så det blir kränker?

Martin


Reply to: