[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bug#572581: [INT:sv] DurepInskjutna kommentarer.

söndag den 14 mars 2010 klockan 17:25 skrev Martin Ågren detta:
> 2010/3/11 Mats Erik Andersson <mats.andersson@gisladisker.se>:
> >
> > Jag förväntar mig nedgörande kritik för "fästpunkt", men har annars
> > sökt bevara så mycket av det äldre inslaget jag tyckte mig kunna.
> 
> Jag citerar ditt förslag och skjuter in mina motförslag och/eller kommentarer.
> 
> > Om detta paket ska tillhandahålla diskanvändningsinformation
> > genom en HTTP-CGI-tjänst, så måste en publik webbkatalog med
> 
> genom en HTTP-CGI-tjänst, måste en publik webbkatalog med (jag
> undviker gärna 'så')
> 
Jag betraktar ett uteslutet "så" som språkfel. Utsagan visar på
följden av en konditional subjunktionssats. I mitt språk måste
leden byta inbördes ordning för att "så" skall kunna falla bort.

> > tilläggsfiler som stilmallar och bilder finnas tillgänglig.
> 
> tilläggsfiler, exempelvis stilmallar och bilder, finnas tillgängliga.
> (dels bisats, del plural på tillgänglig/a)
> 
Att nyttja en apposition är godtagbart, men det är ingen bisats.
Syftningen är gentemot "publik webbkatalog", så det skall vara ental.

> > för Durep. [...]
> > Denna katalog måste vara vara åtkomlig som \"/durep\" på den webbplats
> > där skriptet durep.cgi tillhandahålles.
> 
> tillhandahålles? tillhandahålls?
> 
Det rätta är "-hålles" i anslutning till "-håller". Talspråket utelämnar
alltid vokalen.

> > endera läggas i en plats under webbroten eller så måste webbserverns
> 
> endera/antingen?
> 
Båda orden duger gott.

> > inställningar ???ndras.
> 
> Märklig kodning på 'ä' i 'ändras'. Motsvarande problem finns även i
> 'få' i nästa fråga.
> 
Jag har slarvat. Texten är skriven på en maskin med teckenkodning i ISO-8859-1.
Jag försökte att kontrolläsa, men kom tydligen till korta.

> > \"/var/www\". Underkatalogen \"/durep\" kommer att skapas automatiskt och
> > filerna kommer att hämtas från \"/usr/share/durep/www\", om de inte redan
> 
> Båda förekomsterna av 'att' känns onödiga, om inte rentav störande.
> 
Tvärtom! Det är ett känt språkligt tvisteämne att somliga språkbrukare
utelämnar infinitivmärket "att" där det av hävd och gammal regel skall
finnas med. Jag står på mig om det gamla rätta bruket.

> > VARNING: Med standardkonfigurationen kommer statistiken att lagras i
> 
> 'att'...
> 
Samma skäl som nyss.

> > den publika webservermappen \"/var/www/durep\". Detta kan bryta mot
> 
> webbservermappen?
>
Gärna ett annat ord.

> > integriteten för dina användare.
> 
> "bryta mot integriteten"? Jag vet inte vad det betyder. Äventyra
> densamma, kanske?
> 
I lagspråk och tidningsspråk "kränker man den personliga integriteten".
Mitt inskott är endast ett "mot". Att "*bryta integriteten" är däremot
omöjligt. Man bryter i tu ett föremål, men man bryter mot en lag eller
sedvänja.

> > För att utvälja filsystem att rapportera om, ange deras
> 
> utvälja? välja duger gott.
> 
Stämmer!

> Hilsen,
> Martin

-- 
Mats E A


Reply to: