[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR]: po-debconf://dbconfig-common Re: dbconfig-common 2.0.6: Please update debconf PO translation for the package dbconfig-commonHoi Benedict,

On 12-01-17 01:02, Benedict Verheyen wrote:
>> - de regels met meer dan 1 spatie aan het begin worden letterlijk
>> overgenomen. Dan is het dus mooier om een paragraaf netjes uit te lijnen
>> aan de rechter kant.

> Over de regels: ik gebruike poedit om de vertalingen te doen.
> M.a.w. ik doe geen manuele aanpassingen aan het po bestand.

Ik gebruik ook poedit. In mijn versie van poedit zie ik de volgende
tekst verschijnen in het "Notes for translators" venster (ik heb de
tekst zelf gecomponeerd, dus ik wist wel dat ik dat venster moest lezen):
"""
Translators, note that the bullets have a leading space which means that
debconf will not word-wrap those lines. This means that you will have to
make sure that all lines in the list end with \n and you will have to
keep the lines below 72 characters to avoid problems.
"""
Wat daar impliciet staat ("not word-wrap") is dat dat dus ook betekent
dat korte regels ook letterlijk zo getoond worden. In poedit zou je dit
ook kunnen opvallen zien omdat normaal regels over de hele breedte van
je venster worden getoond, terwijl deze ingesprongen regels letterlijk
worden getoond.

Paul

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: