[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR]: po-debconf://dbconfig-common Re: dbconfig-common 2.0.6: Please update debconf PO translation for the package dbconfig-commonHoi

On 09-01-17 21:49, Benedict Verheyen wrote:
> In bijlage de vertaling waarbij naast de originele aanpassingen, nu ook het
> woord database vervangen is door databank.

Ik wil nog bijgaande wijzigingen doorvoeren. Even een paar opmerkingen:
- de regels met meer dan 1 spatie aan het begin worden letterlijk
overgenomen. Dan is het dus mooier om een paragraaf netjes uit te lijnen
aan de rechter kant.
- We hadden een discussie gehad over verificatie versus
identiteitsverificatie. Van die discussie zie ik niets terug.

Paul
diff --git a/debian/po/nl.po b/debian/po/nl.po
index 2bb58b3..4342f76 100644
--- a/debian/po/nl.po
+++ b/debian/po/nl.po
@@ -10,20 +10,20 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: dbconfig-common 1.8.51\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: dbconfig-common@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2016-12-14 22:03+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-01-09 21:41+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-01-11 21:54+0100\n"
 "Last-Translator: Benedict Verheyen <linux@ictforce.be>\n"
 "Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../dbconfig-common.templates:2001
 msgid "Will this server be used to access remote databases?"
-msgstr "Zal deze server gebruikt worden om externe databank te benaderen?"
+msgstr "Zal deze server gebruikt worden om externe databanken te benaderen?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -35,8 +35,8 @@ msgid ""
 "are asked with a priority such that they are skipped for most systems."
 msgstr ""
 "Voor databanktypes die dat ondersteunen kan dbconfig-common gebruikt worden "
-"om externe databanken in te stellen. Tijdens de installatie van de pakket "
-"databank met behulp van dbconfig-common worden de vragen omtrent het "
+"om externe databanken in te stellen. Tijdens de installatie van de "
+"pakketdatabank met behulp van dbconfig-common worden de vragen omtrent het "
 "instellen van externe databanken met een zodanige prioriteit gesteld dat ze "
 "op de meeste systemen overgeslagen worden."
 
@@ -137,7 +137,7 @@ msgstr ""
 #: ../dbconfig-common.templates:4001
 msgid "Otherwise, you should probably choose this option."
 msgstr ""
-"Wanneer dit niet het geval is, kies je waarschijnlijk beter deze optie."
+"Wanneer dit niet het geval is, kiest u waarschijnlijk beter deze optie."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -305,11 +305,11 @@ msgstr ""
 "Indien ${pkg} andere databanktypes ondersteunt, maar deze hier niet toont, "
 "dan komt dat doordat de bijbehorende dbconfig-<databanktype> pakketten niet "
 "geïnstalleerd zijn. Als u wilt dat het pakket gebruikt maakt van een ander "
-"ondersteund databanktype, dan is uw beste optie om uit de dbconfig-common "
-"vragen te gaan en om ditmaal af te zien van de databankinstelling met behulp "
-"van dbconfig-common. Installeer de door u gewenste dbconfig-<databanktype> "
-"optie uit de lijst van pakketafhankelijkheden en voer \"dpkg-reconfigure "
-"${pkg}\" uit om het vervolgens te selecteren."
+"ondersteund databanktype, dan is uw beste optie om door de dbconfig-common "
+"vragen terug te gaan en om ditmaal af te zien van de databankinstelling met "
+"behulp van dbconfig-common. Installeer de door u gewenste dbconfig-"
+"<databanktype> optie uit de lijst van pakketafhankelijkheden en voer \"dpkg-"
+"reconfigure ${pkg}\" uit om het vervolgens te selecteren."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -469,9 +469,9 @@ msgstr ""
 "doorgevoerd). Uw mogelijkheden zijn:\n"
 " * afbreken - Zorgt ervoor dat de huidige operatie mislukt. U zult\n"
 "  handmatig een vorige versie van het pakket moeten installeren,\n"
-"  het pakket opnieuw installeren of instellen,\n"
-"  of anderszins moeten ingrijpen om het pakket te kunnen gebruiken. Dit\n"
-"  heeft normaal gesproken ook invloed op uw mogelijkheden om andere\n"
+"  het pakket opnieuw installeren of instellen, of anderszins moeten\n"
+"  ingrijpen om het pakket te kunnen gebruiken. Dit heeft normaal\n"
+"  gesproken ook invloed op uw mogelijkheden om andere\n"
 "  pakketten te installeren totdat u deze installatiefout oplost.\n"
 " * opnieuw proberen - Stelt alle instellingsvragen opnieuw, inclusief\n"
 "  vragen die u misschien nog niet gezien hebt vanwege de prioriteit van\n"
@@ -521,9 +521,9 @@ msgstr ""
 "Uw mogelijkheden zijn:\n"
 " * afbreken - Zorgt ervoor dat de huidige operatie mislukt. U zult\n"
 "  handmatig een vorige versie van het pakket moeten installeren,\n"
-"  het pakket opnieuw installeren of instellen,\n"
-"  of anderszins moeten ingrijpen om het pakket te kunnen gebruiken. Dit\n"
-"  heeft normaal gesproken ook invloed op uw mogelijkheden om andere\n"
+"  het pakket opnieuw installeren of instellen, of anderszins moeten\n"
+"  ingrijpen om het pakket te kunnen gebruiken. Dit heeft normaal\n"
+"  gesproken ook invloed op uw mogelijkheden om andere\n"
 "  pakketten te installeren totdat u deze installatiefout oplost.\n"
 " * opnieuw proberen - Stelt alle instellingsvragen opnieuw, inclusief\n"
 "  vragen die u misschien nog niet gezien hebt vanwege de prioriteit van\n"
@@ -575,9 +575,9 @@ msgstr ""
 "verwijderen. Uw mogelijkheden zijn:\n"
 " * afbreken - Zorgt ervoor dat de huidige operatie mislukt. U zult\n"
 "  handmatig een vorige versie van het pakket moeten installeren,\n"
-"  het pakket opnieuw installeren of instellen,\n"
-"  of anderszins moeten ingrijpen om het pakket te kunnen gebruiken. Dit\n"
-"  heeft normaal gesproken ook invloed op uw mogelijkheden om andere\n"
+"  het pakket opnieuw installeren of instellen, of anderszins moeten\n"
+"  ingrijpen om het pakket te kunnen gebruiken. Dit heeft normaal\n"
+"  gesproken ook invloed op uw mogelijkheden om andere\n"
 "  pakketten te installeren totdat u deze installatiefout oplost.\n"
 " * opnieuw proberen - Stelt alle instellingsvragen opnieuw, inclusief\n"
 "  vragen die u misschien nog niet gezien hebt vanwege de prioriteit van\n"
@@ -654,7 +654,7 @@ msgid ""
 "Please select the remote hostname to use, or select \"new host\" to enter a "
 "new host."
 msgstr ""
-"Wat is de de computernaam van de server die u wilt gebruiken? Selecteer "
+"Wat is de de computernaam van de server die u wilt gebruiken? Selecteer "
 "\"new host\" om een niet weergegeven server in te voeren."
 
 #. Type: string
@@ -685,8 +685,7 @@ msgstr ""
 #. Description
 #: ../dbconfig-common.templates:20001
 msgid "Please provide the hostname of a remote ${dbvendor} server."
-msgstr ""
-"Gelieve de computernaam van de (externe) ${dbvendor}-server in te geven."
+msgstr "Gelieve de computernaam van de externe ${dbvendor}-server in te geven."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -728,7 +727,7 @@ msgid ""
 "database server. A ${dbvendor} user is not necessarily the same as a system "
 "login, especially if the database is on a remote server."
 msgstr ""
-"Gelieve een ${dbvendor} gebruikersnaam op te geven waarmee ${pkg} zich kan "
+"Gelieve een ${dbvendor}-gebruikersnaam op te geven waarmee ${pkg} zich kan "
 "registreren bij de databankserver. Een ${dbvendor}-gebruiker heeft niet "
 "noodzakelijk een inlog-account op het systeem, vooral niet als de databank "
 "zich op een andere computer bevindt."
@@ -741,9 +740,9 @@ msgid ""
 "be created by this installation. This user will have complete freedom to "
 "insert, change, or delete data in the database."
 msgstr ""
-"Deze gebruiker zal de 'eigenaar' zijn van de databank, de tabellen en andere "
-"objecten die door de installatie aangemaakt worden. Deze gebruiker heeft "
-"bijgevolg alle vrijheid om gegevens in de databank toe te voegen, te "
+"Deze gebruiker zal de \"eigenaar\" zijn van de databank, de tabellen en "
+"andere objecten die door de installatie aangemaakt worden. Deze gebruiker "
+"heeft bijgevolg alle vrijheid om gegevens in de databank toe te voegen, te "
 "veranderen, of te verwijderen."
 
 #. Type: string
@@ -1019,7 +1018,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Bij gebruik van \"ident\"-verificatie op de lokale machine gaat de server na "
 "of de eigenaar van de gebruikte Unix-socket verbinding mag maken. PostgreSQL "
-"zelf noemt dit \"peer authentication\" ()."
+"zelf noemt dit \"peer authentication\"."
 
 #. Type: select
 #. Description

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: