[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR]: po-debconf://dbconfig-common Re: dbconfig-common 2.0.6: Please update debconf PO translation for the package dbconfig-commonHoi Benedict,

On 09-01-17 13:22, Benedict Verheyen wrote:
> ik heb de laatste vertaling reeds op de lijst gezet. Indien er daar
> nog aanpassingen aan
> moeten gebeuren, dan wil ik dat gerust doen. Laat maar weten.

Ik dacht dat je database nog wou vervangen. Je hebt het toch over de
e-mail van 21-12-2016 23:49?

Paul

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: