[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR]: po-debconf://dbconfig-common Re: dbconfig-common 2.0.6: Please update debconf PO translation for the package dbconfig-commonDag Benedict,

Benedict Verheyen schreef op ma 09-01-2017 om 13:22 [+0100]:

> Een vraagje: waar kan ik zien welke vertalingen er nog moeten gebeuren?
> 

Op de pagina https://www.debian.org/international/dutch/index.nl.html 
vind je relevante informatie, onder meer een aantal verwijzingen
naar web-pagina's die nu nog niet in het Nederlands beschikbaar zijn en
dus vertaald kunnen worden en ook naar
https://www.debian.org/international/l10n/, de centrale pagina van het
opvolgingssysteem van Debian wat lokalisatie en internationalisering
betreft. Vanuit die pagina kun je voor de verschillende domeinen
doorklikken naar de pagina's die betrekking hebben op het Nederlandse
taalgebied. Er kunnen bijvoorbeeld nog heel veel pakketbeschrijvingen
vertaald worden, webpagina's, debian-gerelateerde documentatie, enz.


-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: