[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR]: po-debconf://dbconfig-common Re: dbconfig-common 2.0.6: Please update debconf PO translation for the package dbconfig-commonHoi Benedict,

On 22-12-16 10:41, Paul Gevers wrote:
> On 12/22/16 10:17, Benedict Verheyen wrote:
>> On 22/12/2016 9:19, Paul Gevers wrote:
>>> Overigens zei mijn vriendin onmiddellijk bij het woord database: "Dat
>>> heet in het Nederlands toch databank?"
>> Hehe, ik kan dat wel overal vervangen indien de groep dit eveneens een
>> beter vertaling vind. Zoals in een vorig bericht aangegeven vind ik in
>> ieder geval wel.
> 
> Van mij mag je, al heb ik nog steeds het gevoel dat het niet veel
> gebruikt wordt in het wild... Dus als anderen op deze lijst een mening
> hebben, graag laten horen.

Denk je dat je nog een update van de vertaling gaat doen? Ik wil
eigenlijk spoedig een nieuwe release doen van dbconfig-common (ik heb nu
vijf nieuwe vertalingen binnen.

Paul

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: