[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR]: po-debconf://dbconfig-common Re: dbconfig-common 2.0.6: Please update debconf PO translation for the package dbconfig-commonHallo Paul,

Op 11-1-2017 om 22:04 schreef Paul Gevers:
Hoi

On 09-01-17 21:49, Benedict Verheyen wrote:
In bijlage de vertaling waarbij naast de originele aanpassingen, nu ook het
woord database vervangen is door databank.
Ik wil nog bijgaande wijzigingen doorvoeren. Even een paar opmerkingen:
- de regels met meer dan 1 spatie aan het begin worden letterlijk
overgenomen. Dan is het dus mooier om een paragraaf netjes uit te lijnen
aan de rechter kant.
- We hadden een discussie gehad over verificatie versus
identiteitsverificatie. Van die discussie zie ik niets terug.

Paul
Over de regels: ik gebruike poedit om de vertalingen te doen.
M.a.w. ik doe geen manuele aanpassingen aan het po bestand.

verificatie/identiteitsverificatie: dat zal ik even moeten opzoeken. New Year happened :)

-- 
Benedict Verheyen            Debian and Python user
GnuPG Public Key 0x4565D20B

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: