[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR]: po-debconf://dbconfig-common Re: dbconfig-common 2.0.6: Please update debconf PO translation for the package dbconfig-commonGoedeavond allen,

Op 9-1-2017 om 21:17 schreef Paul Gevers:
Hoi Benedict,

On 09-01-17 13:22, Benedict Verheyen wrote:
ik heb de laatste vertaling reeds op de lijst gezet. Indien er daar
nog aanpassingen aan
moeten gebeuren, dan wil ik dat gerust doen. Laat maar weten.
Ik dacht dat je database nog wou vervangen. Je hebt het toch over de
e-mail van 21-12-2016 23:49?

Paul

In bijlage de vertaling waarbij naast de originele aanpassingen, nu ook het
woord database vervangen is door databank.
-- 
Benedict Verheyen            Debian and Python user
GnuPG Public Key 0x4565D20B
13,14c13,14
< "PO-Revision-Date: 2015-12-19 20:13+0100\n"
< "Last-Translator: Paul Gevers <elbrus@debian.org>\n"
---
> "PO-Revision-Date: 2017-01-09 21:41+0100\n"
> "Last-Translator: Benedict Verheyen <linux@ictforce.be>\n"
26,28c26
< msgstr ""
< "Zal deze server gebruikt worden om toegang te verkrijgen tot databases op "
< "andere systemen?"
---
> msgstr "Zal deze server gebruikt worden om externe databank te benaderen?"
39,43c37,41
< "Voor de databasetypes die dit toelaten ondersteunt dbconfig-common het "
< "instellen van databases op andere systemen. Tijdens de database-installatie "
< "met behulp van dbconfig-common worden de vragen omtrent het configureren van "
< "databases op andere systemen gesteld met een zodanige prioriteit dat ze op "
< "de meeste systemen overgeslagen worden."
---
> "Voor databanktypes die dat ondersteunen kan dbconfig-common gebruikt worden "
> "om externe databanken in te stellen. Tijdens de installatie van de pakket "
> "databank met behulp van dbconfig-common worden de vragen omtrent het "
> "instellen van externe databanken met een zodanige prioriteit gesteld dat ze "
> "op de meeste systemen overgeslagen worden."
53,55c51,53
< "Als u deze optie kiest, dan worden u bij het installeren van nieuwe "
< "pakketten standaard vragen gesteld omtrent de instelling van de databases op "
< "andere systemen. "
---
> "Als u deze optie kiest, dan is het standaard om u bij het installeren van "
> "nieuwe pakketten vragen te stellen omtrent de instelling van de externe "
> "databanken."
67c65
< msgstr ""
---
> msgstr "Databankwachtwoorden blijvend opslaan in debconf?"
76a75,78
> "Tijdens het instellen, opwaarderen, of verwijderen van pakketten met "
> "dbconfig-common, zijn databankwachtwoorden van beheerdersniveau nodig. "
> "Standaard worden deze wachtwoorden niet opgeslagen, dus worden ze u elke "
> "keer gevraagd."
81,85d82
< #, fuzzy
< #| msgid ""
< #| "This behavior can be disabled, in which case the passwords will remain in "
< #| "the debconf database. This database is protected by Unix file "
< #| "permissions, though this is less secure and thus not the default setting."
91,94c88,90
< "Deze beveiligingsmaatregel kan uitgeschakeld worden. In dat geval blijven de "
< "wachtwoorden bewaard in de wachtwoord-database die beschermd wordt via Unix-"
< "toegangsrechten. Dit is echter niet de standaard werkwijze omdat ze minder "
< "veilig is."
---
> "Als alternatief kunnen de wachtwoorden permanent worden opgeslagen in de "
> "debconf databank (die beschermd wordt via Unix-toegangsrechten), maar dit is "
> "minder veilig en dus niet de standaard instelling."
105c101
< "wordt gevraagd bij elke opwaardering van een database-programma dat gebruik "
---
> "wordt gevraagd bij elke opwaardering van een databank-programma dat gebruik "
112c108
< msgstr "Database voor ${pkg} via dbconfig-common instellen?"
---
> msgstr "Databank voor ${pkg} via dbconfig-common instellen?"
121,122c117,119
< "Om het pakket ${pkg} gebruiksklaar te maken dient er een database aangemaakt "
< "en ingesteld te worden. Wilt u dat dit door dbconfig-common gedaan wordt?"
---
> "Om het pakket ${pkg} gebruiksklaar te maken dient er een databank aangemaakt "
> "en ingesteld te worden. Wilt u dat dit door dbconfig-common wordt "
> "afgehandeld?"
133,136c130,133
< "Indien u een gevorderde databasebeheerder bent en u deze configuratie "
< "handmatig wilt uitvoeren, of als u een reeds aangemaakte en ingestelde "
< "database heeft dient u hier te weigeren. Details omtrent wat er gedaan moet "
< "worden vindt u normaliter in /usr/share/doc/${pkg}."
---
> "Indien u een gevorderde databankbeheerder bent en u het instellen handmatig "
> "wilt uitvoeren, of als u een reeds aangemaakte en ingestelde databank heeft "
> "dient u deze optie te weigeren. Details omtrent wat er gedaan moet worden "
> "vindt u hoogstwaarschijnlijk in /usr/share/doc/${pkg}."
142c139,140
< msgstr "Wanneer dit niet het geval is kunt u deze optie beter aanvaarden."
---
> msgstr ""
> "Wanneer dit niet het geval is, kies je waarschijnlijk beter deze optie."
148c146
< msgstr "De database voor ${pkg} herinstalleren?"
---
> msgstr "De databank voor ${pkg} herinstalleren?"
157,158c155,156
< "Aangezien u ${pkg} aan het herconfigureren bent, wilt u mogelijk diens "
< "database herinstalleren."
---
> "Aangezien u ${pkg} opnieuw aan het instellen bent, wilt u mogelijk de "
> "pakketdatabank opnieuw installeren."
168,170c166,168
< "Als u de database voor ${pkg} wilt herinstalleren dient u deze optie te "
< "kiezen. Als u dit niet wilt (omdat u het pakket omwille van een niet-"
< "gerelateerde reden opnieuw configureert), dient u deze optie niet te kiezen."
---
> "Als u de databank voor ${pkg} opnieuw wilt installeren, dient u deze optie "
> "te kiezen. Als u dit niet wilt (omdat u het pakket omwille van een niet-"
> "gerelateerde reden opnieuw configureert), kies dan deze optie niet."
181,184c179,182
< "Waarschuwing: als u ervoor kiest om de database opnieuw te installeren en u "
< "installeert deze met een naam die reeds bestaat, dan zal de oude database "
< "zonder extra vragen worden verwijderd. In dat geval zal van de originele "
< "database een back-up gemaakt worden in /var/tmp/."
---
> "Waarschuwing: als u ervoor kiest om de databank opnieuw te installeren en u "
> "installeert deze met een naam die reeds bestaat, dan zal de oude databank "
> "zonder extra vragen worden verwijderd. In dat geval zal van de "
> "oorspronkelijke databank een reservekopie gemaakt worden in /var/tmp/."
194,196c192,194
< "Waarschuwing: als u de naam van de database wijzigt, wordt de oude database "
< "niet verwijderd. Als u de naam van de databasegebruiker wijzigt, dan worden "
< "de privileges van de oorspronkelijke gebruiker niet afgenomen."
---
> "Waarschuwing: als u de naam van de databank wijzigt, wordt de oude databank "
> "niet verwijderd. Als u de naam van de databankgebruiker wijzigt, dan worden "
> "de rechten van de oorspronkelijke gebruiker niet afgenomen."
202c200
< msgstr "${pkg}-database opwaarderen met dbconfig-common?"
---
> msgstr "${pkg}-databank opwaarderen met dbconfig-common?"
212c210
< "Volgens de pakketbeheerder dient de ${pkg}-database opgewaardeerd te worden. "
---
> "Volgens de pakketbeheerder dient de ${pkg}-databank opgewaardeerd te worden. "
214c212
< "versie van de software in het pakket zijn gegevens bijhoudt."
---
> "uitgave van het pakket zijn gegevens bijhoudt."
225,229c223,227
< "Als u dit proces handmatig wilt uitvoeren dient u hier te weigeren. Als u "
< "dit automatisch wilt laten doen dient u hier te aanvaarden. Gedurende de "
< "opwaardering wordt er een reservekopie gemaakt van uw database in /var/cache/"
< "dbconfig-common/backups. Mochten er problemen optreden, dan kunt u de "
< "database altijd van daar herstellen."
---
> "Als u dit proces handmatig wilt uitvoeren dient u deze optie te weigeren. "
> "Als u dit automatisch wilt laten uitvoeren, dient u deze optie te "
> "aanvaarden. Tijdens de opwaardering wordt er een reservekopie gemaakt van uw "
> "databank in /var/cache/dbconfig-common/backups. Bij problemen kunt u de "
> "databank altijd van daar herstellen."
235c233,234
< msgstr "${pkg}-database de-configureren via dbconfig-common?"
---
> msgstr ""
> "De instelling van de ${pkg}-databank via dbconfig-common ongedaan maken?"
245,246c244,245
< "Aangezien u ${pkg} aan het verwijderen bent is het mogelijk dat u de "
< "onderliggende database van en de privileges voor de gebruiker behorende bij "
---
> "Aangezien u ${pkg} aan het verwijderen bent, is het mogelijk dat u de "
> "onderliggende databank van en de privileges voor de gebruiker behorende bij "
256,257c255,256
< "Geef aan of u wilt dat dbconfig-common het verwijderen van de database en "
< "het afnemen van de privileges voor u afhandelt."
---
> "Geef aan of u wilt dat dbconfig-common het verwijderen van de databank en "
> "het afnemen van de rechten voor u afhandelt."
271,276c270,274
< "${pkg} scripts en databasecommando's zijn geleverd om pakketspecifieke "
< "operaties ongedaan te maken en als die er zijn, ze ook uitvoeren. Daarna zal "
< "het vragen of u de database wilt laten verwijderen en of u de ${pkg}-"
< "gebruiker z'n standaard privileges wilt laten afnemen. Als u dit allemaal "
< "niet wilt, of als u dit handmatig wilt afhandelen, dan dient u deze optie te "
< "weigeren."
---
> "${pkg} scripts en databankopdrachten zijn aangeleverd om pakketspecifieke "
> "handelingen ongedaan te maken en als die er zijn, ze ook uitvoeren. Daarna "
> "zal u de vraag gesteld worden om de databank te verwijderen en de rechten "
> "van de ${pkg}-gebruiker af te nemen. Als u dit allemaal niet wilt, of als u "
> "dit handmatig wilt afhandelen, dan dient u deze optie te weigeren."
282c280
< msgstr "Welk type database dient ${pkg} te gebruiken?"
---
> msgstr "Welk type databank dient ${pkg} te gebruiken?"
291,292c289,290
< "Het pakket ${pkg} kan ingesteld worden om een van onderstaande databasetypes "
< "te gebruiken. U krijgt in wat volgt de beschikbare keuzes te zien."
---
> "Het pakket ${pkg} kan ingesteld worden om een van onderstaande databanktypes "
> "te gebruiken. Onderaan ziet u de beschikbare keuzes."
307,308c305,306
< "Indien ${pkg} andere databasetypes ondersteunt, maar deze hier niet toont, "
< "dan komt dat doordat de bijbehorende dbconfig-<databasetype> pakketten niet "
---
> "Indien ${pkg} andere databanktypes ondersteunt, maar deze hier niet toont, "
> "dan komt dat doordat de bijbehorende dbconfig-<databanktype> pakketten niet "
310,314c308,312
< "ondersteund databasetype, dan is uw beste optie om terug te gaan door de "
< "vragen van dbconfig-common en om ditmaal af te zien van databaseconfiguratie "
< "door dbconfig-common. Installeer de door u gewenste dbconfig-<databasetype> "
< "optie uit de lijst van pakketafhankelijkheden en draai \"dpkg-reconfigure "
< "${pkg}\" om het vervolgens te selecteren."
---
> "ondersteund databanktype, dan is uw beste optie om uit de dbconfig-common "
> "vragen te gaan en om ditmaal af te zien van de databankinstelling met behulp "
> "van dbconfig-common. Installeer de door u gewenste dbconfig-<databanktype> "
> "optie uit de lijst van pakketafhankelijkheden en voer \"dpkg-reconfigure "
> "${pkg}\" uit om het vervolgens te selecteren."
320c318
< msgstr "${pkg}-database wissen?"
---
> msgstr "${pkg}-databank wissen?"
330,332c328,330
< "Als u de ${pkg}-database en de privileges van de ${pkg}-databasegebruiker "
< "niet langer nodig heeft, kunt u er nu voor kiezen om de database te "
< "verwijderen en de privileges te ontnemen."
---
> "Als u de ${pkg}-databank en de rechten van de ${pkg}-databankgebruiker niet "
> "langer nodig heeft, kunt u er nu voor kiezen om de databank te verwijderen "
> "en de rechten te ontnemen."
346c344
< "kiest, dit heeft geen effect op uw andere databases."
---
> "kiest, dit heeft geen effect op uw andere databanken."
352c350
< msgstr "Back-up maken van de ${pkg}-database vóór het opwaarderen?"
---
> msgstr "Reservekopie maken van de ${pkg}-databank voor het opwaarderen?"
363c361
< "Het installatieproces vereist dat de door ${pkg} gebruikte database "
---
> "Het installatieproces vereist dat de door ${pkg} gebruikte databank "
365,366c363,364
< "database maken. Op die manier kunt u, mocht het fout gaan, de vorige versie "
< "van dit pakket herinstalleren en uw database herstellen."
---
> "databank maken. Op die manier kunt u, mocht het fout gaan, de vorige versie "
> "van dit pakket opnieuw installeren en uw databank herstellen."
436c434
< msgstr "Volgende stap voor het opwaarderen van de database:"
---
> msgstr "Volgende stap voor het opwaarderen van de databank:"
442c440
< msgstr "Er is een fout opgetreden tijdens het opwaarderen van de database:"
---
> msgstr "Er is een fout opgetreden tijdens het opwaarderen van de databank:"
468,473c466,472
< "Uit voorzorg zou ${dbfile} een back-up van de database moeten bevatten, die "
< "gemaakt is net voor de opwaardering (tenzij de fout optrad tijdens het maken "
< "van de back-up. In dat geval zijn er nog geen wijzigingen doorgevoerd). Uw "
< "mogelijkheden zijn:\n"
< " * afbreken - Zorgt ervoor dat de huidige operatie mislukt. U zult dit\n"
< "  pakket handmatig moeten afwaarderen, herinstalleren, herconfigureren\n"
---
> "Uit voorzorg zou ${dbfile} een reservekopie van de databank moeten bevatten, "
> "die gemaakt is net voor de opwaardering (tenzij de fout optrad tijdens het "
> "maken van de reservekopie. In dat geval zijn er nog geen wijzigingen "
> "doorgevoerd). Uw mogelijkheden zijn:\n"
> " * afbreken - Zorgt ervoor dat de huidige operatie mislukt. U zult\n"
> "  handmatig een vorige versie van het pakket moeten installeren,\n"
> "  het pakket opnieuw installeren of instellen,\n"
476,478c475,476
< "  pakketten te installeren totdat u deze installatiemislukking heeft\n"
< "  opgelost.\n"
< " * opnieuw proberen - Stelt alle configuratievragen opnieuw, inclusief\n"
---
> "  pakketten te installeren totdat u deze installatiefout oplost.\n"
> " * opnieuw proberen - Stelt alle instellingsvragen opnieuw, inclusief\n"
487c485
< "  werkende database heeft."
---
> "  werkende databank heeft."
493c491
< msgstr "Volgende stap voor de installatie van de database:"
---
> msgstr "Volgende stap voor de installatie van de databank:"
499c497
< msgstr "Er is een fout opgetreden tijdens het installeren van de database:"
---
> msgstr "Er is een fout opgetreden tijdens het installeren van de databank:"
524,525c522,524
< " * afbreken - Zorgt ervoor dat de huidige operatie mislukt. U zult dit\n"
< "  pakket handmatig moeten afwaarderen, herinstalleren, herconfigureren\n"
---
> " * afbreken - Zorgt ervoor dat de huidige operatie mislukt. U zult\n"
> "  handmatig een vorige versie van het pakket moeten installeren,\n"
> "  het pakket opnieuw installeren of instellen,\n"
528,530c527,528
< "  pakketten te installeren totdat u deze installatiemislukking heeft\n"
< "  opgelost.\n"
< " * opnieuw proberen - Stelt alle configuratievragen opnieuw, inclusief\n"
---
> "  pakketten te installeren totdat u deze installatiefout oplost.\n"
> " * opnieuw proberen - Stelt alle instellingsvragen opnieuw, inclusief\n"
539c537
< "  werkende database heeft."
---
> "  werkende databank heeft."
545c543
< msgstr "Volgende stap voor verwijderen van de database:"
---
> msgstr "Volgende stap voor verwijderen van de databank:"
551c549
< msgstr "Er is een fout opgetreden tijdens het verwijderen van de database:"
---
> msgstr "Er is een fout opgetreden tijdens het verwijderen van de databank:"
576c574
< "Als een gevolg daarvan was het niet mogelijk om de ${pkg}-database te "
---
> "Als een gevolg daarvan was het niet mogelijk om de ${pkg}-databank te "
578,579c576,578
< " * afbreken - Zorgt ervoor dat de huidige operatie mislukt. U zult dit\n"
< "  pakket handmatig moeten afwaarderen, herinstalleren, herconfigureren\n"
---
> " * afbreken - Zorgt ervoor dat de huidige operatie mislukt. U zult\n"
> "  handmatig een vorige versie van het pakket moeten installeren,\n"
> "  het pakket opnieuw installeren of instellen,\n"
582,584c581,582
< "  pakketten te installeren totdat u deze installatiemislukking heeft\n"
< "  opgelost.\n"
< " * opnieuw proberen - Stelt alle configuratievragen opnieuw, inclusief\n"
---
> "  pakketten te installeren totdat u deze installatiefout oplost.\n"
> " * opnieuw proberen - Stelt alle instellingsvragen opnieuw, inclusief\n"
592,593c590,591
< "  dbconfig-common. Dit zal er meestal toe leiden dat de database en\n"
< "  de gebruikersprivileges blijven bestaan."
---
> "  dbconfig-common. Dit zal er meestal toe leiden dat dit pakket geen\n"
> "  werkende databank heeft."
609,610c607,608
< "Het configureren van de database voor ${package} vereist dat het pakket "
< "{$dbpackage} eerst moet worden geïnstalleerd en geconfigureerd. Dit kan niet "
---
> "Het instellen van de databank voor ${package} vereist dat het pakket "
> "{$dbpackage} eerst moet worden geïnstalleerd en ingesteld. Dit kan niet "
636c634
< "  voordat u verder gaat met het configureren van dit pakket. Dit leidt\n"
---
> "  voordat u verder gaat met het instellen van dit pakket. Dit leidt\n"
638c636
< " * opnieuw proberen - Stelt alle configuratievragen opnieuw, inclusief\n"
---
> " * opnieuw proberen - Stelt alle instellingsvragen opnieuw, inclusief\n"
641c639
< "  ongeluk het verkeerde databasetype heeft gekozen.\n"
---
> "  ongeluk het verkeerde databanktype heeft gekozen.\n"
644c642
< "  werkende database heeft."
---
> "  werkende databank heeft."
650c648
< msgstr "Computernaam van de ${dbvendor}-databaseserver voor ${pkg}:"
---
> msgstr "Computernaam van de ${dbvendor}-databankserver voor ${pkg}:"
659,660c657,658
< "Wat is de de computernaam van de server die u wilt gebruiken? Selecteer 'new "
< "host' om een niet weergegeven server in te voeren."
---
> "Wat is de de computernaam van de server die u wilt gebruiken? Selecteer "
> "\"new host\" om een niet weergegeven server in te voeren."
666c664
< msgstr "Via welke poort is de te gebruiken ${dbvendor}-server te benaderen?"
---
> msgstr "Via welke poort is de ${dbvendor}-server te benaderen?"
675,676c673,674
< "Geef aan op welke poort van het andere systeem de ${dbvendor} database "
< "draait. Laat dit veld leeg om de standaardpoort te gebruiken."
---
> "Geef aan op welke poort van het externe systeem de ${dbvendor} databank "
> "actief is. Laat dit veld leeg om de standaardpoort te gebruiken."
684c682
< "databaseserver?"
---
> "databankserver?"
691,692c689
< "Gelieve hier de computernaam van de (niet-lokale) ${dbvendor}-server in te "
< "geven."
---
> "Gelieve de computernaam van de (externe) ${dbvendor}-server in te geven."
702c699
< "om van op afstand databases aan te maken en rechten toe te kennen."
---
> "om van op afstand databanken aan te maken en rechten toe te kennen."
709c706
< "Wat is/wordt de naam van de door ${pkg} te gebruiken ${dbvendor}-database?"
---
> "Wat is/wordt de naam van de door ${pkg} te gebruiken ${dbvendor}-databank?"
717,718c714,715
< "Welke naam dient de ${dbvendor}-database te hebben die door ${pkg} gebruikt "
< "wordt?"
---
> "Welke naam dient de ${dbvendor}-databank te gebruiken die door ${pkg} "
> "gebruikt wordt?"
734,737c731,734
< "Gelieve hier de naam van de ${dbvendor}-gebruiker op te geven waarmee ${pkg} "
< "zich kan registreren bij de databaseserver. Een ${dbvendor}-gebruiker heeft "
< "niet noodzakelijk een inlog-account op het systeem, vooral niet als de "
< "database zich op een andere computer bevindt."
---
> "Gelieve een ${dbvendor} gebruikersnaam op te geven waarmee ${pkg} zich kan "
> "registreren bij de databankserver. Een ${dbvendor}-gebruiker heeft niet "
> "noodzakelijk een inlog-account op het systeem, vooral niet als de databank "
> "zich op een andere computer bevindt."
747c744
< "Deze gebruiker zal de 'eigenaar' zijn van de database, de tabellen en andere "
---
> "Deze gebruiker zal de 'eigenaar' zijn van de databank, de tabellen en andere "
749c746
< "bijgevolg alle vrijheid om dingen in de database toe te voegen, te "
---
> "bijgevolg alle vrijheid om gegevens in de databank toe te voegen, te "
769,771c766,768
< "Geavanceerd gebruik: als u het domein moet specificeren vanaf waar de "
< "gebruiker zal inloggen, dan kunt u dat doen door 'gebruikersnaam@domein' in "
< "te voeren."
---
> "Geavanceerd gebruik: als u het domein moet opgeven vanaf waar de gebruiker "
> "zal inloggen, dan kunt u dat doen door \"gebruikersnaam@domein\" in te "
> "voeren."
786c783
< "Wat is het pad voor de map waarin u wilt dat het ${dbvendor}-databasebestand "
---
> "Wat is het pad voor de map waarin u wilt dat het ${dbvendor}-databankbestand "
797c794
< "rechten op het aangemaakte databasebestand."
---
> "rechten op het aangemaakte databankbestand."
820c817
< "Welke verbindingsmethode dient er gebruikt te worden voor de MySQL-database "
---
> "Welke verbindingsmethode dient er gebruikt te worden voor de MySQL-databank "
855c852
< "databaseserver zal registreren. Als u dit leeg laat zal er een willekeurig "
---
> "databankserver zal registreren. Als u dit leeg laat zal er een willekeurig "
864c861
< msgstr "Wat is de naam van de beheerdersaccount voor uw database?"
---
> msgstr "Wat is de naam van de beheerdersaccount voor uw databank?"
877c874
< "dient te voeren. Deze gebruiker moet in staat zijn nieuwe databasegebruikers "
---
> "dient te voeren. Deze gebruiker moet in staat zijn nieuwe databankgebruikers "
887,888c884,885
< "Voor MySQL is dit bijna altijd 'root' (Merk op dat deze niet hetzelfde is "
< "als de Unix-beheerdersaccount 'root')."
---
> "Voor MySQL is dit bijna altijd \"root\". Merk op dat deze niet hetzelfde is "
> "als de Unix-beheerdersaccount \"root\"."
894c891
< msgstr "Wat is het wachtwoord van de beheerdersaccount voor de database?"
---
> msgstr "Wat is het wachtwoord van de beheerdersaccount voor de databank?"
904c901
< "pakket zijn MySQL-database en -gebruiker moet aanmaken."
---
> "pakket zijn MySQL-databank en -gebruiker moet aanmaken."
918c915
< "database van ${pkg}?"
---
> "databank van ${pkg}?"
948c945
< "Wanneer u gebruik maakt van 'ident'-authenticatie wordt het opgegeven "
---
> "Wanneer u gebruik maakt van \"ident\"-verificatie wordt het opgegeven "
950,951c947,948
< "PostgreSQL-toegang mogelijk opnieuw ingesteld te worden om wachtwoord-"
< "authenticatie toe te laten."
---
> "PostgreSQL-toegang mogelijk opnieuw ingesteld te worden om "
> "wachtwoordverificatie toe te laten."
957c954
< msgstr "Wat is het wachtwoord van de beheerdersaccount voor uw database?"
---
> msgstr "Wat is het wachtwoord van de beheerdersaccount voor uw databank?"
976,977c973,974
< "Bij een standaard PostgreSQL-installatie is er geen databasewachtwoord nodig "
< "omdat authenticatie op systeemniveau plaatsvindt."
---
> "Bij een standaard PostgreSQL-installatie is er geen databankwachtwoord nodig "
> "omdat verificatie op systeemniveau plaatsvindt."
999,1000c996
< msgstr ""
< "Welke authenticatiemethode wordt gebruikt door de PostgreSQL-beheerder?"
---
> msgstr "Welke verificatiemethode wordt gebruikt door de PostgreSQL-beheerder?"
1011,1012c1007,1008
< "verbindingen te authenticeren. Welke van deze methoden dient de beheerder "
< "van de database te gebruiken bij het maken van een verbinding met de server?"
---
> "verbindingen te verifiëren. Welke van deze methoden dient de beheerder van "
> "de databank te gebruiken bij het maken van een verbinding met de server?"
1024c1020
< "Bij gebruik van 'ident'-authenticatie op de lokale machine gaat de server na "
---
> "Bij gebruik van \"ident\"-verificatie op de lokale machine gaat de server na "
1026c1022
< "zelf noemt dit peer-authenticatie."
---
> "zelf noemt dit \"peer authentication\" ()."
1037c1033
< "Bij gebruik van 'ident'-authenticatie op niet-lokale machines wordt op RFC "
---
> "Bij gebruik van \"ident\"-verificatie op niet-lokale machines wordt op RFC "
1052,1053c1048,1049
< "Bij gebruik van 'wachtwoord'-authenticatie wordt er een wachtwoord "
< "doorgegeven naar de server via een of andere authenticatie-backend (zoals "
---
> "Bij gebruik van \"wachtwoord\"-verificatie wordt er een wachtwoord "
> "doorgegeven aan de server via een achterliggend verificatie-systeem (zoals "
1064,1065c1060,1061
< "Voor een standaard PostrgreSQL-installatie op de lokale machine kunt u best "
< "'ident' gebruiken."
---
> "BIj een standaard PostrgreSQL-installatie op de lokale machine kunt u best "
> "\"ident\" gebruiken."
1071,1072c1067
< msgstr ""
< "Welke authenticatiemethode wordt gebruikt door de PostgreSQL-gebruiker?"
---
> msgstr "Welke verificatiemethode wordt gebruikt door de PostgreSQL-gebruiker?"
1083,1084c1078,1079
< "verbindingen te authenticeren. Welke van deze methoden dient de "
< "databasegebruiker te gebruiken bij het maken van een verbinding met de "
---
> "verbindingen te verifiëren. Welke van deze methoden dient de "
> "databankgebruiker te gebruiken bij het maken van een verbinding met de "
1095,1097c1090,1092
< "Voor een standaard PostrgreSQL-installatie op de lokale machine kunt u het "
< "beste 'password' gebruiken, omdat typisch de systeem-gebruikersnaam niet "
< "overeenkomt met de database-gebruikersnaam."
---
> "Bij een standaard PostrgreSQL-installatie op de lokale machine kunt u het "
> "beste \"password\" gebruiken, omdat de systeem-gebruikersnaam meestal niet "
> "overeenkomt met de databank-gebruikersnaam."
1115c1110
< "Spijtig genoeg lijkt het erop dat de databaseverbindingsmethode die u "
---
> "Spijtig genoeg lijkt het erop dat de databankverbindingsmethode die u "
1124c1119
< msgstr "Wilt u dat de PostgreSQL-configuratie automatisch aangepast wordt?"
---
> msgstr "Wilt u dat de PostgreSQL-instellingen automatisch aangepast worden?"
1137c1132
< "Er is vastgesteld dat de database-installatie voor ${pkg} niet automatisch "
---
> "Er is vastgesteld dat de databank-installatie voor ${pkg} niet automatisch "
1148c1143
< msgstr "Wilt u dat de PostgreSQL-configuratie automatisch teruggezet wordt?"
---
> msgstr "Wilt u dat de PostgreSQL-instelling automatisch teruggezet wordt?"
1162,1163c1157,1158
< "Aangezien ${pkg} nu verwijderd wordt, is het misschien niet meer nodig "
< "toegangscontrole-informatie te laten staan in de configuratie van de "
---
> "Aangezien ${pkg} nu verwijderd wordt, is het misschien niet meer nodig de "
> "toegangscontrole-informatie te laten staan in de instellingen van de "
1176c1171
< msgstr "Aanpassingen in /etc/postgresql/pg_hba.conf zijn nodig"
---
> msgstr "Vereiste aanpassingen in /etc/postgresql/pg_hba.conf"
1187c1182
< "Om de database voor ${pkg} op te zetten dient de configuratie van de "
---
> "Om de databank voor ${pkg} op te zetten dient de instelling van de "
# Dutch translation of dbconfig-common debconf templates.
# Copyright (C) 2006-2011 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the dbconfig-common package.
# Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>, 2006.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011.
# Paul Gevers <elbrus@debian.org>, 2015
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dbconfig-common 1.8.51\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: dbconfig-common@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2016-12-14 22:03+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-01-09 21:41+0100\n"
"Last-Translator: Benedict Verheyen <linux@ictforce.be>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid "Will this server be used to access remote databases?"
msgstr "Zal deze server gebruikt worden om externe databank te benaderen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid ""
"For the database types that support it, dbconfig-common includes support for "
"configuring databases on remote systems. When installing a package's "
"database via dbconfig-common, the questions related to remote configuration "
"are asked with a priority such that they are skipped for most systems."
msgstr ""
"Voor databanktypes die dat ondersteunen kan dbconfig-common gebruikt worden "
"om externe databanken in te stellen. Tijdens de installatie van de pakket "
"databank met behulp van dbconfig-common worden de vragen omtrent het "
"instellen van externe databanken met een zodanige prioriteit gesteld dat ze "
"op de meeste systemen overgeslagen worden."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid ""
"If you select this option, the default behavior will be to prompt you with "
"questions related to remote database configuration when you install new "
"packages."
msgstr ""
"Als u deze optie kiest, dan is het standaard om u bij het installeren van "
"nieuwe pakketten vragen te stellen omtrent de instelling van de externe "
"databanken."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid "If you are unsure, you should not select this option."
msgstr "Als u niet zeker bent, kunt u beter niet voor deze optie kiezen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
msgid "Remember database passwords permanently in debconf?"
msgstr "Databankwachtwoorden blijvend opslaan in debconf?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
msgid ""
"When you configure, upgrade, or remove applications with dbconfig-common, "
"administrator-level database passwords are needed. By default, these "
"passwords are not stored, so you will be prompted for them each time."
msgstr ""
"Tijdens het instellen, opwaarderen, of verwijderen van pakketten met "
"dbconfig-common, zijn databankwachtwoorden van beheerdersniveau nodig. "
"Standaard worden deze wachtwoorden niet opgeslagen, dus worden ze u elke "
"keer gevraagd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
msgid ""
"Alternatively the passwords can be permanently remembered in the debconf "
"database (which is protected by Unix file permissions), though this is less "
"secure and thus not the default setting."
msgstr ""
"Als alternatief kunnen de wachtwoorden permanent worden opgeslagen in de "
"debconf databank (die beschermd wordt via Unix-toegangsrechten), maar dit is "
"minder veilig en dus niet de standaard instelling."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
msgid ""
"If you would rather not be bothered for an administrative password every "
"time you upgrade a database application with dbconfig-common, you should "
"choose this option. Otherwise, you should refuse this option."
msgstr ""
"U kiest voor deze optie als u niet wilt dat er om het beheerderswachtwoord "
"wordt gevraagd bij elke opwaardering van een databank-programma dat gebruik "
"maakt van dbconfig-common. Anders moet u deze optie weigeren."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid "Configure database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr "Databank voor ${pkg} via dbconfig-common instellen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid ""
"The ${pkg} package must have a database installed and configured before it "
"can be used. This can be optionally handled with dbconfig-common."
msgstr ""
"Om het pakket ${pkg} gebruiksklaar te maken dient er een databank aangemaakt "
"en ingesteld te worden. Wilt u dat dit door dbconfig-common wordt "
"afgehandeld?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid ""
"If you are an advanced database administrator and know that you want to "
"perform this configuration manually, or if your database has already been "
"installed and configured, you should refuse this option. Details on what "
"needs to be done should most likely be provided in /usr/share/doc/${pkg}."
msgstr ""
"Indien u een gevorderde databankbeheerder bent en u het instellen handmatig "
"wilt uitvoeren, of als u een reeds aangemaakte en ingestelde databank heeft "
"dient u deze optie te weigeren. Details omtrent wat er gedaan moet worden "
"vindt u hoogstwaarschijnlijk in /usr/share/doc/${pkg}."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid "Otherwise, you should probably choose this option."
msgstr ""
"Wanneer dit niet het geval is, kies je waarschijnlijk beter deze optie."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid "Reinstall database for ${pkg}?"
msgstr "De databank voor ${pkg} herinstalleren?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid ""
"Since you are reconfiguring ${pkg}, you may also want to reinstall the "
"database which it uses."
msgstr ""
"Aangezien u ${pkg} opnieuw aan het instellen bent, wilt u mogelijk de "
"pakketdatabank opnieuw installeren."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid ""
"If you wish to reinstall the database for ${pkg}, you should select this "
"option. If you do not wish to do so (if you are reconfiguring the package "
"for unrelated reasons), you should not select this option."
msgstr ""
"Als u de databank voor ${pkg} opnieuw wilt installeren, dient u deze optie "
"te kiezen. Als u dit niet wilt (omdat u het pakket omwille van een niet-"
"gerelateerde reden opnieuw configureert), kies dan deze optie niet."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid ""
"Warning: if you opt to reinstall the database and install it under a name "
"that already exists, the old database will be dropped without further "
"questions. In that case a backup of the original database is made in /var/"
"tmp/."
msgstr ""
"Waarschuwing: als u ervoor kiest om de databank opnieuw te installeren en u "
"installeert deze met een naam die reeds bestaat, dan zal de oude databank "
"zonder extra vragen worden verwijderd. In dat geval zal van de "
"oorspronkelijke databank een reservekopie gemaakt worden in /var/tmp/."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid ""
"Warning: if you change the name of the database, the old database will not "
"be removed. If you change the name of the user that connects to the "
"database, the privileges of the original user will not be revoked."
msgstr ""
"Waarschuwing: als u de naam van de databank wijzigt, wordt de oude databank "
"niet verwijderd. Als u de naam van de databankgebruiker wijzigt, dan worden "
"de rechten van de oorspronkelijke gebruiker niet afgenomen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
msgid "Perform upgrade on database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr "${pkg}-databank opwaarderen met dbconfig-common?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
msgid ""
"According to the maintainer for this package, database upgrade operations "
"need to be performed on ${pkg}. Typically, this is due to changes in how a "
"new upstream version of the package needs to store its data."
msgstr ""
"Volgens de pakketbeheerder dient de ${pkg}-databank opgewaardeerd te worden. "
"Meestal is dit het gevolg van veranderingen in de manier waarop een nieuwere "
"uitgave van het pakket zijn gegevens bijhoudt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
msgid ""
"If you want to handle this process manually, you should refuse this option. "
"Otherwise, you should choose this option. During the upgrade, a backup of "
"the database will be made in /var/cache/dbconfig-common/backups, from which "
"the database can be restored in the case of problems."
msgstr ""
"Als u dit proces handmatig wilt uitvoeren dient u deze optie te weigeren. "
"Als u dit automatisch wilt laten uitvoeren, dient u deze optie te "
"aanvaarden. Tijdens de opwaardering wordt er een reservekopie gemaakt van uw "
"databank in /var/cache/dbconfig-common/backups. Bij problemen kunt u de "
"databank altijd van daar herstellen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid "Deconfigure database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr ""
"De instelling van de ${pkg}-databank via dbconfig-common ongedaan maken?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid ""
"Since you are removing ${pkg}, it's possible that you no longer want the "
"underlying database and the privileges for the user associated with this "
"package."
msgstr ""
"Aangezien u ${pkg} aan het verwijderen bent, is het mogelijk dat u de "
"onderliggende databank van en de privileges voor de gebruiker behorende bij "
"dit pakket ook niet meer wilt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid ""
"Please choose whether database removal and privilege revocation should be "
"handled with dbconfig-common."
msgstr ""
"Geef aan of u wilt dat dbconfig-common het verwijderen van de databank en "
"het afnemen van de rechten voor u afhandelt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid ""
"If you choose this option, dbconfig-common will check if ${pkg} provided "
"scripts and database commands to undo package specific operations and run "
"them if they exist. Then it will ask if you want to delete the ${pkg} "
"database and revoke the standard privileges for the user of ${pkg}. If you "
"don't want any of this, or if you want to handle this manually, you should "
"refuse this option."
msgstr ""
"Als u deze optie kiest, dan zal dbconfig-common controleren of er door "
"${pkg} scripts en databankopdrachten zijn aangeleverd om pakketspecifieke "
"handelingen ongedaan te maken en als die er zijn, ze ook uitvoeren. Daarna "
"zal u de vraag gesteld worden om de databank te verwijderen en de rechten "
"van de ${pkg}-gebruiker af te nemen. Als u dit allemaal niet wilt, of als u "
"dit handmatig wilt afhandelen, dan dient u deze optie te weigeren."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:8001
msgid "Database type to be used by ${pkg}:"
msgstr "Welk type databank dient ${pkg} te gebruiken?"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:8001
msgid ""
"The ${pkg} package can be configured to use one of several database types. "
"Below, you will be presented with the available choices."
msgstr ""
"Het pakket ${pkg} kan ingesteld worden om een van onderstaande databanktypes "
"te gebruiken. Onderaan ziet u de beschikbare keuzes."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:8001
msgid ""
"If other database types are supported by ${pkg} but not shown here, the "
"reason for their omission is that the corresponding dbconfig-<database type> "
"packages are not installed. If you know that you want the package to use "
"another supported database type, your best option is to back out of the "
"dbconfig-common questions and opt out of dbconfig-common assistance for this "
"package for now. Install your preferred dbconfig-<database type> option from "
"the list in the package dependencies, and then \"dpkg-reconfigure ${pkg}\" "
"to select it."
msgstr ""
"Indien ${pkg} andere databanktypes ondersteunt, maar deze hier niet toont, "
"dan komt dat doordat de bijbehorende dbconfig-<databanktype> pakketten niet "
"geïnstalleerd zijn. Als u wilt dat het pakket gebruikt maakt van een ander "
"ondersteund databanktype, dan is uw beste optie om uit de dbconfig-common "
"vragen te gaan en om ditmaal af te zien van de databankinstelling met behulp "
"van dbconfig-common. Installeer de door u gewenste dbconfig-<databanktype> "
"optie uit de lijst van pakketafhankelijkheden en voer \"dpkg-reconfigure "
"${pkg}\" uit om het vervolgens te selecteren."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
msgid "Delete the database for ${pkg}?"
msgstr "${pkg}-databank wissen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
msgid ""
"If you no longer need the database for ${pkg} and the privileges of the "
"database user of ${pkg}, you can choose to delete the database and revoke "
"the privileges now."
msgstr ""
"Als u de ${pkg}-databank en de rechten van de ${pkg}-databankgebruiker niet "
"langer nodig heeft, kunt u er nu voor kiezen om de databank te verwijderen "
"en de rechten te ontnemen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
msgid ""
"If you no longer have need of the data being stored by ${pkg}, you should "
"choose this option. If you want to keep this data, or if you would rather "
"handle this process manually, you should refuse this option. Either way, it "
"won't affect your other databases."
msgstr ""
"Als u de door ${pkg} opgeslagen gegevens niet langer nodig heeft kunt u hier "
"best aanvaarden. Als u de opgeslagen gegevens wilt bewaren, of als u deze "
"procedure liefst handmatig afhandelt dient u hier te weigeren. Wat u ook "
"kiest, dit heeft geen effect op uw andere databanken."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:10001
msgid "Back up the database for ${pkg} before upgrading?"
msgstr "Reservekopie maken van de ${pkg}-databank voor het opwaarderen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:10001
msgid ""
"The underlying database for ${pkg} needs to be upgraded as part of the "
"installation process. Just in case, the database can be backed up before "
"this is done, so that if something goes wrong, you can revert to the "
"previous package version and repopulate the database."
msgstr ""
"Het installatieproces vereist dat de door ${pkg} gebruikte databank "
"opgewaardeerd wordt. Voor de zekerheid kunnen we een reservekopie van deze "
"databank maken. Op die manier kunt u, mocht het fout gaan, de vorige versie "
"van dit pakket opnieuw installeren en uw databank herstellen."

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:11001 ../dbconfig-common.templates:12001
msgid "Password confirmation:"
msgstr "Bevestiging wachtwoord (nogmaals invoeren):"

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:13001
msgid "Password mismatch"
msgstr "Wachtwoorden komen niet overeen"

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:13001
msgid "The password and its confirmation do not match."
msgstr "U voerde niet tweemaal hetzelfde wachtwoord in."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "abort"
msgstr "afbreken"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "retry"
msgstr "opnieuw proberen"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "retry (skip questions)"
msgstr "opnieuw proberen (vragen overslaan)"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "ignore"
msgstr "negeren"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002
msgid "Next step for database upgrade:"
msgstr "Volgende stap voor het opwaarderen van de databank:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002
msgid "An error occurred while upgrading the database:"
msgstr "Er is een fout opgetreden tijdens het opwaarderen van de databank:"

#. Type: select
#. Description
#. Translators, note that the bullets have a leading space which means
#. that debconf will not word-wrap those lines. This means that you
#. will have to make sure that all lines in the list end with \n and
#. you will have to keep the lines below 72 characters to avoid problems.
#: ../dbconfig-common.templates:14002
msgid ""
"Fortunately, ${dbfile} should hold a backup of the database, made just "
"before the upgrade (unless the error occurred during backup creation, in "
"which case no changes will have been applied yet). Your options are:\n"
" * abort - Causes the operation to fail; you will need to downgrade,\n"
"  reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene\n"
"  to continue using it. This will usually also impact your ability to\n"
"  install other packages until the installation failure is resolved.\n"
" * retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
"  (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
"  setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
" * retry (skip questions) - Immediately attempts the operation again,\n"
"  skipping all questions. This is normally useful only if you have\n"
"  solved the underlying problem since the time the error occurred.\n"
" * ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
"  This will usually leave this package without a functional database."
msgstr ""
"Uit voorzorg zou ${dbfile} een reservekopie van de databank moeten bevatten, "
"die gemaakt is net voor de opwaardering (tenzij de fout optrad tijdens het "
"maken van de reservekopie. In dat geval zijn er nog geen wijzigingen "
"doorgevoerd). Uw mogelijkheden zijn:\n"
" * afbreken - Zorgt ervoor dat de huidige operatie mislukt. U zult\n"
"  handmatig een vorige versie van het pakket moeten installeren,\n"
"  het pakket opnieuw installeren of instellen,\n"
"  of anderszins moeten ingrijpen om het pakket te kunnen gebruiken. Dit\n"
"  heeft normaal gesproken ook invloed op uw mogelijkheden om andere\n"
"  pakketten te installeren totdat u deze installatiefout oplost.\n"
" * opnieuw proberen - Stelt alle instellingsvragen opnieuw, inclusief\n"
"  vragen die u misschien nog niet gezien hebt vanwege de prioriteit van\n"
"  debconf, en probeert de operatie opnieuw.\n"
" * opnieuw proberen (vragen overslaan) - Probeert onmiddellijk om de\n"
"  operatie opnieuw uit te voeren, zonder vragen te stellen. Dit heeft\n"
"  normaal alleen zin als u sinds het optreden van de fout het\n"
"  onderliggende probleem heeft opgelost.\n"
" * negeren - Vervolgt de operatie, maar negeert alle fouten van\n"
"  dbconfig-common. Dit zal er meestal toe leiden dat dit pakket geen\n"
"  werkende databank heeft."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:15002
msgid "Next step for database installation:"
msgstr "Volgende stap voor de installatie van de databank:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:15002
msgid "An error occurred while installing the database:"
msgstr "Er is een fout opgetreden tijdens het installeren van de databank:"

#. Type: select
#. Description
#. Translators, note that the bullets have a leading space which means
#. that debconf will not word-wrap those lines. This means that you
#. will have to make sure that all lines in the list end with \n and
#. you will have to keep the lines below 72 characters to avoid problems.
#: ../dbconfig-common.templates:15002
msgid ""
"Your options are:\n"
" * abort - Causes the operation to fail; you will need to downgrade,\n"
"  reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene\n"
"  to continue using it. This will usually also impact your ability to\n"
"  install other packages until the installation failure is resolved.\n"
" * retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
"  (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
"  setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
" * retry (skip questions) - Immediately attempts the operation again,\n"
"  skipping all questions. This is normally useful only if you have\n"
"  solved the underlying problem since the time the error occurred.\n"
" * ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
"  This will usually leave this package without a functional database."
msgstr ""
"Uw mogelijkheden zijn:\n"
" * afbreken - Zorgt ervoor dat de huidige operatie mislukt. U zult\n"
"  handmatig een vorige versie van het pakket moeten installeren,\n"
"  het pakket opnieuw installeren of instellen,\n"
"  of anderszins moeten ingrijpen om het pakket te kunnen gebruiken. Dit\n"
"  heeft normaal gesproken ook invloed op uw mogelijkheden om andere\n"
"  pakketten te installeren totdat u deze installatiefout oplost.\n"
" * opnieuw proberen - Stelt alle instellingsvragen opnieuw, inclusief\n"
"  vragen die u misschien nog niet gezien hebt vanwege de prioriteit van\n"
"  debconf, en probeert de operatie opnieuw.\n"
" * opnieuw proberen (vragen overslaan) - Probeert onmiddellijk om de\n"
"  operatie opnieuw uit te voeren, zonder vragen te stellen. Dit heeft\n"
"  normaal alleen zin als u sinds het optreden van de fout het\n"
"  onderliggende probleem heeft opgelost.\n"
" * negeren - Vervolgt de operatie, maar negeert alle fouten van\n"
"  dbconfig-common. Dit zal er meestal toe leiden dat dit pakket geen\n"
"  werkende databank heeft."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:16002
msgid "Next step for database removal:"
msgstr "Volgende stap voor verwijderen van de databank:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:16002
msgid "An error occurred while removing the database:"
msgstr "Er is een fout opgetreden tijdens het verwijderen van de databank:"

#. Type: select
#. Description
#. Translators, note that the bullets have a leading space which means
#. that debconf will not word-wrap those lines. This means that you
#. will have to make sure that all lines in the list end with \n and
#. you will have to keep the lines below 72 characters to avoid problems.
#: ../dbconfig-common.templates:16002
msgid ""
"As a result it was not possible to remove the database for ${pkg}. Your "
"options are:\n"
" * abort - Causes the operation to fail; you will need to downgrade,\n"
"  reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene\n"
"  to continue using it. This will usually also impact your ability to\n"
"  install other packages until the installation failure is resolved.\n"
" * retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
"  (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
"  setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
" * retry (skip questions) - Immediately attempts the operation again,\n"
"  skipping all questions. This is normally useful only if you have\n"
"  solved the underlying problem since the time the error occurred.\n"
" * ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
"  This will usually leave the database and user privileges in place."
msgstr ""
"Als een gevolg daarvan was het niet mogelijk om de ${pkg}-databank te "
"verwijderen. Uw mogelijkheden zijn:\n"
" * afbreken - Zorgt ervoor dat de huidige operatie mislukt. U zult\n"
"  handmatig een vorige versie van het pakket moeten installeren,\n"
"  het pakket opnieuw installeren of instellen,\n"
"  of anderszins moeten ingrijpen om het pakket te kunnen gebruiken. Dit\n"
"  heeft normaal gesproken ook invloed op uw mogelijkheden om andere\n"
"  pakketten te installeren totdat u deze installatiefout oplost.\n"
" * opnieuw proberen - Stelt alle instellingsvragen opnieuw, inclusief\n"
"  vragen die u misschien nog niet gezien hebt vanwege de prioriteit van\n"
"  debconf, en probeert de operatie opnieuw.\n"
" * opnieuw proberen (vragen overslaan) - Probeert onmiddellijk om de\n"
"  operatie opnieuw uit te voeren, zonder vragen te stellen. Dit heeft\n"
"  normaal alleen zin als u sinds het optreden van de fout het\n"
"  onderliggende probleem heeft opgelost.\n"
" * negeren - Vervolgt de operatie, maar negeert alle fouten van\n"
"  dbconfig-common. Dit zal er meestal toe leiden dat dit pakket geen\n"
"  werkende databank heeft."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid "Next step:"
msgstr "Volgende stap:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid ""
"Configuring the database for ${pkg} requires the package ${dbpackage} to be "
"installed and configured first, which is not something that can be checked "
"for automatically."
msgstr ""
"Het instellen van de databank voor ${package} vereist dat het pakket "
"{$dbpackage} eerst moet worden geïnstalleerd en ingesteld. Dit kan niet "
"automatisch worden gecontroleerd."

#. Type: select
#. Description
#. Translators, note that the bullets have a leading space which means
#. that debconf will not word-wrap those lines. This means that you
#. will have to make sure that all lines in the list end with \n and
#. you will have to keep the lines below 72 characters to avoid problems.
#. Additionally, ${dbpackage} can be replaced with "mysql-server", so
#. that length suits, but ${pkg} usually will expand more.
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid ""
"Your options are:\n"
" * abort - Choose this when in doubt and install ${dbpackage} before\n"
"  continuing with the configuration of this package. This causes the\n"
"  installation of ${pkg} to fail for now.\n"
" * retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
"  (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
"  setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
"  Choose this if you chose the wrong database type by mistake.\n"
" * ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
"  This will usually leave this package without a functional database."
msgstr ""
"Uw mogelijkheden zijn:\n"
" * afbreken - Kies dit indien u twijfelt en installeer ${dbpackage}\n"
"  voordat u verder gaat met het instellen van dit pakket. Dit leidt\n"
"  ertoe dat de installatie van ${pkg} op dit moment faalt.\n"
" * opnieuw proberen - Stelt alle instellingsvragen opnieuw, inclusief\n"
"  vragen die u misschien nog niet gezien hebt vanwege de prioriteit van\n"
"  debconf, en probeert de operatie opnieuw. Kies hiervoor als u per\n"
"  ongeluk het verkeerde databanktype heeft gekozen.\n"
" * negeren - Vervolgt de operatie, maar negeert alle fouten van\n"
"  dbconfig-common. Dit zal er meestal toe leiden dat dit pakket geen\n"
"  werkende databank heeft."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:18001
msgid "Host name of the ${dbvendor} database server for ${pkg}:"
msgstr "Computernaam van de ${dbvendor}-databankserver voor ${pkg}:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:18001
msgid ""
"Please select the remote hostname to use, or select \"new host\" to enter a "
"new host."
msgstr ""
"Wat is de de computernaam van de server die u wilt gebruiken? Selecteer "
"\"new host\" om een niet weergegeven server in te voeren."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:19001
msgid "Port number for the ${dbvendor} service:"
msgstr "Via welke poort is de ${dbvendor}-server te benaderen?"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:19001
msgid ""
"Please specify the port the ${dbvendor} database on the remote host is "
"running on. To use the default port, leave this field blank."
msgstr ""
"Geef aan op welke poort van het externe systeem de ${dbvendor} databank "
"actief is. Laat dit veld leeg om de standaardpoort te gebruiken."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
msgid "Host running the ${dbvendor} server for ${pkg}:"
msgstr ""
"Wat is de computernaam van de door ${pkg} te gebruiken ${dbvendor}-"
"databankserver?"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
msgid "Please provide the hostname of a remote ${dbvendor} server."
msgstr ""
"Gelieve de computernaam van de (externe) ${dbvendor}-server in te geven."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
msgid ""
"You must have already arranged for the administrative account to be able to "
"remotely create databases and grant privileges."
msgstr ""
"U dient er reeds voor gezorgd te hebben dat de beheerdersaccount in staat is "
"om van op afstand databanken aan te maken en rechten toe te kennen."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:21001
msgid "${dbvendor} database name for ${pkg}:"
msgstr ""
"Wat is/wordt de naam van de door ${pkg} te gebruiken ${dbvendor}-databank?"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:21001
msgid ""
"Please provide a name for the ${dbvendor} database to be used by ${pkg}."
msgstr ""
"Welke naam dient de ${dbvendor}-databank te gebruiken die door ${pkg} "
"gebruikt wordt?"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid "${dbvendor} username for ${pkg}:"
msgstr "${dbvendor}-gebruikersnaam voor ${pkg}:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid ""
"Please provide a ${dbvendor} username for ${pkg} to register with the "
"database server. A ${dbvendor} user is not necessarily the same as a system "
"login, especially if the database is on a remote server."
msgstr ""
"Gelieve een ${dbvendor} gebruikersnaam op te geven waarmee ${pkg} zich kan "
"registreren bij de databankserver. Een ${dbvendor}-gebruiker heeft niet "
"noodzakelijk een inlog-account op het systeem, vooral niet als de databank "
"zich op een andere computer bevindt."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid ""
"This is the user which will own the database, tables, and other objects to "
"be created by this installation. This user will have complete freedom to "
"insert, change, or delete data in the database."
msgstr ""
"Deze gebruiker zal de 'eigenaar' zijn van de databank, de tabellen en andere "
"objecten die door de installatie aangemaakt worden. Deze gebruiker heeft "
"bijgevolg alle vrijheid om gegevens in de databank toe te voegen, te "
"veranderen, of te verwijderen."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid ""
"If your username contains an @, you need to specify the domain as well (see "
"below)."
msgstr ""
"Als de gebruikersnaam een @ bevat, dan moet u ook het domein opgeven (zie "
"hieronder)."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid ""
"Advanced usage: if you need to define the domain that the user will log in "
"from, you can write \"username@domain\"."
msgstr ""
"Geavanceerd gebruik: als u het domein moet opgeven vanaf waar de gebruiker "
"zal inloggen, dan kunt u dat doen door \"gebruikersnaam@domein\" in te "
"voeren."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid "${dbvendor} storage directory for ${pkg}:"
msgstr "${dbvendor}-opslagmap voor ${pkg}:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid ""
"Please provide a path where the ${dbvendor} database file for ${pkg} should "
"be installed into."
msgstr ""
"Wat is het pad voor de map waarin u wilt dat het ${dbvendor}-databankbestand "
"voor ${pkg} geïnstalleerd wordt?"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid ""
"The permissions for this directory will be set to match the permissions for "
"the generated database file."
msgstr ""
"De rechten op deze map zullen zo ingesteld worden dat ze overeenkomen met de "
"rechten op het aangemaakte databankbestand."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:24001 ../dbconfig-common.templates:28001
msgid "Unix socket"
msgstr "Unix-socket"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:24001 ../dbconfig-common.templates:28001
msgid "TCP/IP"
msgstr "TCP/IP"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:24002
msgid "Connection method for MySQL database of ${pkg}:"
msgstr ""
"Welke verbindingsmethode dient er gebruikt te worden voor de MySQL-databank "
"van ${pkg}?"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:24002
msgid ""
"By default, ${pkg} will be configured to use a MySQL server through a local "
"Unix socket (this provides the best performance). To connect with a "
"different method, or to a different server entirely, select the appropriate "
"option from the choices here."
msgstr ""
"Omdat dit de beste prestaties geeft zal ${pkg} standaard ingesteld worden om "
"een MySQL-server via een lokale Unix-socket te gebruiken. Als een andere "
"verbindingsmethode wenselijk is of u met een compleet andere server wilt "
"verbinden, dient u uit de hier vermelde alternatieven de gewenste optie te "
"kiezen."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:25001
msgid "MySQL application password for ${pkg}:"
msgstr ""
"Wat is het wachtwoord waarmee ${pkg} zich bij MySQL dient aan te melden?"

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:25001 ../dbconfig-common.templates:29001
msgid ""
"Please provide a password for ${pkg} to register with the database server. "
"If left blank, a random password will be generated."
msgstr ""
"Gelieve hier het wachtwoord op te geven waarmee ${pkg} zich bij de "
"databankserver zal registreren. Als u dit leeg laat zal er een willekeurig "
"wachtwoord gegenereerd worden."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001 ../dbconfig-common.templates:30001
msgid "Name of the database's administrative user:"
msgstr "Wat is de naam van de beheerdersaccount voor uw databank?"

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001 ../dbconfig-common.templates:30001
msgid ""
"Please provide the name of the account with which this package should "
"perform administrative actions. This user is the one with the power to "
"create new database users."
msgstr ""
"Geef de naam van de account op waarmee dit pakket de beheerdersacties uit "
"dient te voeren. Deze gebruiker moet in staat zijn nieuwe databankgebruikers "
"aan te maken."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001
msgid ""
"For MySQL, this is almost always \"root\". Note that this is not the same as "
"the Unix login \"root\"."
msgstr ""
"Voor MySQL is dit bijna altijd \"root\". Merk op dat deze niet hetzelfde is "
"als de Unix-beheerdersaccount \"root\"."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:27001
msgid "Password of the database's administrative user:"
msgstr "Wat is het wachtwoord van de beheerdersaccount voor de databank?"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:27001
msgid ""
"Please provide the password for the administrative account \"${dbadmin}\" "
"with which this package should create its MySQL database and user."
msgstr ""
"Geef het wachtwoord voor de beheerdersaccount '${dbadmin}' waarmee dit "
"pakket zijn MySQL-databank en -gebruiker moet aanmaken."

#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:28001
msgid "TCP/IP + SSL"
msgstr "TCP/IP + SSL"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:28002
msgid "Connection method for PostgreSQL database of ${pkg}:"
msgstr ""
"Welke verbindingsmethode dient er gebruikt te worden voor de PostgreSQL-"
"databank van ${pkg}?"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:28002
msgid ""
"By default, ${pkg} will be configured to use a PostgreSQL server through TCP/"
"IP because that method works in most circumstances. To connect with a "
"different method, select the appropriate option from the choices here."
msgstr ""
"Omdat dit werkt onder de meeste omstandigheden zal ${pkg} standaard "
"ingesteld worden om een PostgreSQL-server via een TCP/IP connectie te "
"gebruiken. Als een andere verbindingsmethode wenselijk is, dient u uit de "
"hier vermelde alternatieven de gewenste optie te kiezen."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:29001
msgid "PostgreSQL application password for ${pkg}:"
msgstr ""
"Wat is het wachtwoord waarmee ${pkg} zich bij PostgreSQL dient aan te melden?"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:29001
msgid ""
"If you are using \"ident\" authentication, the supplied password will not be "
"used and can be left blank. Otherwise, PostgreSQL access may need to be "
"reconfigured to allow password-authenticated access."
msgstr ""
"Wanneer u gebruik maakt van \"ident\"-verificatie wordt het opgegeven "
"wachtwoord niet gebruikt en kunt u dit leeg laten. Anders dient de "
"PostgreSQL-toegang mogelijk opnieuw ingesteld te worden om "
"wachtwoordverificatie toe te laten."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
msgid "Password of your database's administrative user:"
msgstr "Wat is het wachtwoord van de beheerdersaccount voor uw databank?"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
msgid ""
"Please provide the password for the ${dbadmin} account with which this "
"package should perform administrative actions."
msgstr ""
"Geef het wachtwoord voor de beheerdersaccount ${dbadmin} waarmee dit pakket "
"administratieve acties moet uitvoeren."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
msgid ""
"For a standard PostgreSQL installation, a database password is not required, "
"since authentication is done at the system level."
msgstr ""
"Bij een standaard PostgreSQL-installatie is er geen databankwachtwoord nodig "
"omdat verificatie op systeemniveau plaatsvindt."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:32001 ../dbconfig-common.templates:33001
msgid "ident"
msgstr "ident"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:32001 ../dbconfig-common.templates:33001
msgid "password"
msgstr "wachtwoord"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
msgid "Method for authenticating the PostgreSQL administrator:"
msgstr "Welke verificatiemethode wordt gebruikt door de PostgreSQL-beheerder?"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
msgid ""
"PostgreSQL servers provide several different mechanisms for authenticating "
"connections. Please select what method the administrative user should use "
"when connecting to the server."
msgstr ""
"PostgreSQL-servers voorzien in een aantal verschillende mechanismen om "
"verbindingen te verifiëren. Welke van deze methoden dient de beheerder van "
"de databank te gebruiken bij het maken van een verbinding met de server?"

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"With \"ident\" authentication on the local machine, the server will check "
"that the owner of the Unix socket is allowed to connect. PostgreSQL itself "
"calls this peer authentication."
msgstr ""
"Bij gebruik van \"ident\"-verificatie op de lokale machine gaat de server na "
"of de eigenaar van de gebruikte Unix-socket verbinding mag maken. PostgreSQL "
"zelf noemt dit \"peer authentication\" ()."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"With \"ident\" authentication to remote hosts, RFC-1413-based ident is used "
"(which can be considered a security risk)."
msgstr ""
"Bij gebruik van \"ident\"-verificatie op niet-lokale machines wordt op RFC "
"1413 gebaseerde ident gebruikt (Opgelet: dit wordt beschouwd als een "
"veiligheidsrisico)."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"With \"password\" authentication, a password will be passed to the server "
"for use with some authentication backend (such as \"MD5\" or \"PAM\"). Note "
"that the password is still passed in the clear across network connections if "
"your connection is not configured to use SSL."
msgstr ""
"Bij gebruik van \"wachtwoord\"-verificatie wordt er een wachtwoord "
"doorgegeven aan de server via een achterliggend verificatie-systeem (zoals "
"'MD5' of 'PAM'). Merk op dat wachtwoorden als gewone tekst over het netwerk "
"gestuurd worden tenzij u uw verbinding heeft ingesteld om SSL te gebruiken."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
msgid ""
"For a standard PostgreSQL installation running on the same host, \"ident\" "
"is recommended."
msgstr ""
"BIj een standaard PostrgreSQL-installatie op de lokale machine kunt u best "
"\"ident\" gebruiken."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:33002
msgid "Method for authenticating PostgreSQL user:"
msgstr "Welke verificatiemethode wordt gebruikt door de PostgreSQL-gebruiker?"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"PostgreSQL servers provide several different mechanisms for authenticating "
"connections. Please select what method the database user should use when "
"connecting to the server."
msgstr ""
"PostgreSQL-servers voorzien een aantal verschillende mechanismen om "
"verbindingen te verifiëren. Welke van deze methoden dient de "
"databankgebruiker te gebruiken bij het maken van een verbinding met de "
"server?"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"For a standard PostgreSQL installation running on the same host, \"password"
"\" is recommended, because typically the system username doesn't match the "
"database username."
msgstr ""
"Bij een standaard PostrgreSQL-installatie op de lokale machine kunt u het "
"beste \"password\" gebruiken, omdat de systeem-gebruikersnaam meestal niet "
"overeenkomt met de databank-gebruikersnaam."

#. Type: note
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:34001
msgid "PostgreSQL connection method error"
msgstr "Fout in PostgreSQL verbindingsmethode"

#. Type: note
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:34001
msgid ""
"Unfortunately, it seems that the database connection method you have "
"selected for ${pkg} will not work, because it requires the existence of a "
"local user that does not exist."
msgstr ""
"Spijtig genoeg lijkt het erop dat de databankverbindingsmethode die u "
"geselecteerd heeft voor ${pkg} niet zal werken omdat deze het bestaan van "
"een lokale gebruiker vereist die er niet is."

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:35001
msgid "Change PostgreSQL configuration automatically?"
msgstr "Wilt u dat de PostgreSQL-instellingen automatisch aangepast worden?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:35001
msgid ""
"It has been determined that the database installation for ${pkg} cannot be "
"automatically accomplished without making changes to the PostgreSQL server's "
"access controls. It is suggested that this be done by dbconfig-common when "
"the package is installed. If instead you would prefer to do it manually, the "
"following line needs to be added to your pg_hba.conf:"
msgstr ""
"Er is vastgesteld dat de databank-installatie voor ${pkg} niet automatisch "
"uitgevoerd kan worden zonder aanpassingen te maken aan de toegangscontrole "
"van uw PostgreSQL-server. Het is aan te raden om dit te doen via dbconfig-"
"common bij de installatie van het pakket. Als u verkiest om dit handmatig te "
"doen, dient u de volgende regel toe te voegen aan uw 'pg_hba.conf'-bestand:"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:36001
msgid "Revert PostgreSQL configuration automatically?"
msgstr "Wilt u dat de PostgreSQL-instelling automatisch teruggezet wordt?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:36001
msgid ""
"As ${pkg} is now being removed, it may no longer be necessary to have an "
"access control entry in the PostgreSQL server's configuration. While keeping "
"such an entry will not break any software on the system, it may be seen as a "
"potential security concern. It is suggested that this be done by dbconfig-"
"common when the package is removed. If instead you would prefer to do it "
"manually, the following line needs to be removed from your pg_hba.conf:"
msgstr ""
"Aangezien ${pkg} nu verwijderd wordt, is het misschien niet meer nodig de "
"toegangscontrole-informatie te laten staan in de instellingen van de "
"PostgreSQL-server. Hoewel het behouden van die informatie geen software op "
"uw systeem zal stukmaken, kan het gezien worden als een beveiligingsrisico. "
"Het is aangeraden om die informatie door dbconfig-common te laten "
"verwijderen tijdens het verwijderen van het pakket. Als u verkiest om dit "
"handmatig te doen dient u de volgende regel te verwijderen in uw pg_hba.conf-"
"bestand:"

#. Type: note
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:37001
msgid "Modifications needed in /etc/postgresql/pg_hba.conf"
msgstr "Vereiste aanpassingen in /etc/postgresql/pg_hba.conf"

#. Type: note
#. Description
#. This template is currently unused
#: ../dbconfig-common.templates:37001
msgid ""
"To get the database for package ${pkg} bootstrapped you have to edit the "
"configuration of the PostgreSQL server. You may be able to find help in the "
"file /usr/share/doc/${pkg}/README.Debian."
msgstr ""
"Om de databank voor ${pkg} op te zetten dient de instelling van de "
"PostgreSQL-server aangepast te worden. U vindt wellicht meer uitleg over wat "
"er dient te gebeuren in het bestand /usr/share/doc/${pkg}/README.Debian."

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:38001
msgid "Empty passwords unsupported with PostgreSQL"
msgstr "Lege wachtwoorden worden niet door PostgreSQL ondersteund"

#~ msgid "Keep \"administrative\" database passwords?"
#~ msgstr "Door de beheerder gebruikte databasewachtwoorden bewaren?"

#~ msgid ""
#~ "By default, you will be prompted for all administrator-level database "
#~ "passwords when you configure, upgrade, or remove applications with "
#~ "dbconfig-common. These passwords will be stored in debconf's "
#~ "configuration database only for as long as they are needed."
#~ msgstr ""
#~ "Standaard zal u tijdens het instellen, opwaarderen en verwijderen van "
#~ "applicaties met dbconfig-common om het wachtwoord gevraagd worden wanneer "
#~ "(database)beheerdersrechten nodig zijn. Deze wachtwoorden worden slechts "
#~ "in de configuratiedatabase (debconf) bewaard zolang ze nodig zijn."

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: