[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://openldapDag Benedict,

Bedankt voor het nalezen.

Benedict Verheyen schreef op do 12-01-2017 om 00:59 [+0100]:
> Hallo,

> Misschien volgende opmerkingen:
> 
> >> msgstr "Wilt u het configureren van de OpenLDAP-server overslaan?"
> OpenLDAP-server instelling overslaan?
> of
> Instellen van de OpenLDAP-server overslaan?

Instellen en configureren zijn beide goed Nederlands en in het lexicon
met het oog op het zo consistent mogelijk houden van vertalingen
(https://ddtp2.debian.net/ddtss/index.cgi/nl/wordlist) worden beide
vermeld als mogelijke vertaling voor configure/configuration.
De Dikke Van Dale vermeldt bij het trefwoord configureren "software
configureren" als voorbeeld, terwijl bij het trefwoord instelling
"instelling van de zadelhoogte, de dvd-dpeler, een camera" als
voorbeelden gegeven worden (uit beide trefwoorden nam ik hier enkel het
naar mijn mening meest relevante over).
Ik verkies om in deze vertaling configuratie/configureren te blijven
gebruiken.
> 
> In de verder vertaling zou ik configuratie vervangen door instellen of
> instelling,
> en database door databank.
> Configuration process wordt dan vb. gewoon instellen of indien gewenst
> instelproces.
> Configuration file = instellingenbestand
> 
> >>msgid "Please enter the password for the admin entry in your LDAP
> directory."
> Het betreft hier eigenlijk een item in LDAP m.a.w. "beheerdersingang"
> klinkt
> wat vreemd. Misschien is "beheerdersaccount" een mogelijkheid?

Akkoord. Ik heb de vertaling in die zin aangepast.
> 
> >>msgid "Confirm password:"
> Nu staat er msgstr "Bevestiging wachtwoord:".
> "Bevestig wachtwoord" lijkt correcter.

Akkoord. Ik heb de vertaling in die zin aangepast.
> 
> -- 
> Benedict Verheyen            Debian and Python user
> GnuPG Public Key 0x4565D20B

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: