[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [debian.nl] identificatie, iemand in de buurt van Wageningen?On Thu, Jul 08, 2004 at 04:20:42PM +0200, Jeroen van Wolffelaar wrote:
> On Thu, Jul 08, 2004 at 03:35:12PM +0200, Vincent Zweije wrote:
> > Ik stel voor dat jij ook een of meerdere datums voorstelt.
> 
> Als het na 27 juli is, liever zelfs nog wat later (week OV...), kom ik
> wellicht ook wel even langs.
> 
> Ik ben zelf nog geen Debian developer trouwens, bezig met het lange
> wachten voor de DAM :). Maar wat meer mensen ontmoeten in Nederland die
> ook bij Debian betrokken zijn, sla ik nooit af.

Dat is ook voor mij de reden om morgenavond te komen.

 keysigning in Wageningen

 dinsdag 13 juli 20:30
 
 De Vlaamsche Reus
 Hoogstraat 21
 Wageningen
 http://www.vlaamschereus.nl/route.html


See you
Geert Stappers

Attachment: pgpNHKXBFoZDC.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@debian.nl

Reply to: