[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [debian.nl] identificatie, iemand in de buurt van Wageningen?Thomas schreef:

|| On Mon, 2004-07-05 at 12:07, Olivier Sessink wrote:
|| > ik wil graag Debian member worden, en ik moet daarom iemand vinden om
|| > mijn PGP key te ondertekenen. Ik woon/werk in Wageningen, is er iemand
|| > die daar in de buurt woont?

|| Keysigning in Wageningen?

Kewl. 't Is al weer te lang geleden. Olivier, waar en wanneer is het
gezellig in Wageningen?                   Vincent.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@debian.nl

Reply to: