[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [debian.nl] identificatie, iemand in de buurt van Wageningen?On Mon, 5 Jul 2004 16:52:03 +0200
vzweije@sense.xs4all.nl (Vincent Zweije) wrote:

> Kewl. 't Is al weer te lang geleden. Olivier, waar en wanneer is het
> gezellig in Wageningen?                   Vincent.

tsja de vakanties zijn hier weer begonnen, dus druk zal het nergens zijn,
maar de Vlaamsche Reus blijft een goeie plek (met 150 verschillende bieren
of zo).

groeten
	Olivier

Attachment: pgpyLxYnd2OFa.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@debian.nl

Reply to: