[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [debian.nl] identificatie, iemand in de buurt van Wageningen?On Mon, 5 Jul 2004 19:11:09 +0200
Joost van Baal <joostvb@mdcc.cx> wrote:

> On Mon, Jul 05, 2004 at 06:54:56PM +0200, Olivier wrote:
> > On Mon, 5 Jul 2004 16:52:03 +0200
> > vzweije@sense.xs4all.nl (Vincent Zweije) wrote:
> > 
> > > Kewl. 't Is al weer te lang geleden. Olivier, waar en wanneer is het
> > > gezellig in Wageningen?                   Vincent.
> > 
> > tsja de vakanties zijn hier weer begonnen, dus druk zal het nergens zijn,
> > maar de Vlaamsche Reus blijft een goeie plek (met 150 verschillende bieren
> > of zo).
> 
> Wow. Wanneer?

kies een datum zou ik zo zeggen, zolang er een laptop is van iemand die
mijn pgp key kan signen ben ik al blij :) Hoe moet dat eigenlijk zonder
internet verbinding?

Ik kan nog even op de lijst van de universiteits linux user group posten
wie er intresse heeft om een biertje te pakken. Ook daar is die kroeg erg
populair ;-)

groeten,
	Olivier

Attachment: pgpIGj9Y2Cn70.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@debian.nl

Reply to: