[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [debian.nl] identificatie, iemand in de buurt van Wageningen?On Thu, Jul 08, 2004 at 03:35:12PM +0200, Vincent Zweije wrote:
> Ik stel voor dat jij ook een of meerdere datums voorstelt.

Als het na 27 juli is, liever zelfs nog wat later (week OV...), kom ik
wellicht ook wel even langs.

Ik ben zelf nog geen Debian developer trouwens, bezig met het lange
wachten voor de DAM :). Maar wat meer mensen ontmoeten in Nederland die
ook bij Debian betrokken zijn, sla ik nooit af.

Olivier: voor je Debian developer kan worden, moet je eerst vooral laten
zien dat je capabel bent om een debian package te maken, en moet je er
eentje reeds in het archief hebben zitten. Zie de Debian Mentors FAQ[1]
voor meer info, met name "What's the process of becoming a Debian
Developer?". Uiteraard is een signature op je key ook nodig, maar dat is
nu nog niet zo dringend bij jou.

--Jeroen

[1] http://people.debian.org/~mpalmer/debian-mentors_FAQ.html

-- 
Jeroen van Wolffelaar
Jeroen@wolffelaar.nl (also for Jabber & MSN; ICQ: 33944357)
http://Jeroen.A-Eskwadraat.nl

Attachment: pgpzHaDz9004e.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@debian.nl

Reply to: