[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OpenOffice ve PrinterAlper KANAT wrote:

tunix@tunix:~/.openoffice/1.1.2/user/uno_packages$ /usr/lib/openoffice/program/pkgchk

skip_registration dizinin silip pkgchk i bir daha çalıştırsana ondan sonra olması lazım diğer çıktılarda bir sorun göremedim ben. bende de benzer çıktılar vardı fakat çalışıyor.

> warning: directories not allowed: file:///home/tunix/.openoffice/1.1.2/user/uno_packages/skip_registration > warning: registering vnd.sun.star.expand:$UNO_USER_PACKAGES_CACHE/uno_packages/TurkishHyphenator.uno.jar into registry file:///home/tunix/.openoffice/1.1.2/user/uno_packages/cache/services.rdb: failed! (cannot register implementation: ClassContext.loadClass - ClassFormatError: java.lang.UnsupportedClassVersionError: net/zemberek/ooo/hyphenator/TurkishHyphenator (Unsupported major.minor version 49.0) net.zemberek.ooo.hyphenator.TurkishHyphenator file:/home/tunix/.openoffice/1.1.2/user/uno_packages/cache/uno_packages/TurkishHyphenator.uno.jar)! WARNING! ResourceProxy.create - resource already loaded:com.sun.star.lib.sandbox.ResourceProxy@df503 WARNING! ResourceProxy.create - resource already loaded:com.sun.star.lib.sandbox.ResourceProxy@1bd0dd4 WARNING! ResourceProxy.create - resource already loaded:com.sun.star.lib.sandbox.ResourceProxy@b5f53a WARNING! ResourceProxy.create - resource already loaded:com.sun.star.lib.sandbox.ResourceProxy@137c60d WARNING! ResourceProxy.create - resource already loaded:com.sun.star.lib.sandbox.ResourceProxy@b82368 WARNING! ResourceProxy.create - resource already loaded:com.sun.star.lib.sandbox.ResourceProxy@c53dce WARNING! ResourceProxy.create - resource already loaded:com.sun.star.lib.sandbox.ResourceProxy@fc9944 WARNING! ResourceProxy.create - resource already loaded:com.sun.star.lib.sandbox.ResourceProxy@8b819f WARNING! ResourceProxy.create - resource already loaded:com.sun.star.lib.sandbox.ResourceProxy@aeffdf WARNING! ResourceProxy.create - resource already loaded:com.sun.star.lib.sandbox.ResourceProxy@f73c1 WARNING! ResourceProxy.create - resource already loaded:com.sun.star.lib.sandbox.ResourceProxy@1893efe WARNING! ResourceProxy.create - resource already loaded:com.sun.star.lib.sandbox.ResourceProxy@15ee671 WARNING! ResourceProxy.create - resource already loaded:com.sun.star.lib.sandbox.ResourceProxy@87a5cc WARNING! ResourceProxy.create - resource already loaded:com.sun.star.lib.sandbox.ResourceProxy@b42cbf WARNING! ResourceProxy.create - resource already loaded:com.sun.star.lib.sandbox.ResourceProxy@15a8767 WARNING! ResourceProxy.create - resource already loaded:com.sun.star.lib.sandbox.ResourceProxy@171bbc9 WARNING! ResourceProxy.create - resource already loaded:com.sun.star.lib.sandbox.ResourceProxy@8fce95 > warning: registering vnd.sun.star.expand:$UNO_USER_PACKAGES_CACHE/uno_packages/zemberek-ooo-0.4.3.uno.jar into registry file:///home/tunix/.openoffice/1.1.2/user/uno_packages/cache/services.rdb: failed! (cannot register implementation: ClassContext.loadClass - ClassFormatError: java.lang.UnsupportedClassVersionError: net/zemberek/ooo/spellchecker/TurkishSpellChecker (Unsupported major.minor version 49.0) net.zemberek.ooo.spellchecker.TurkishSpellChecker file:/home/tunix/.openoffice/1.1.2/user/uno_packages/cache/uno_packages/zemberek-ooo-0.4.3.uno.jar)!tunix@tunix:~/.openoffice/1.1.2/user/uno_packages$ /usr/lib/openoffice/program/pkgchk > warning: directories not allowed: file:///home/tunix/.openoffice/1.1.2/user/uno_packages/skip_registration
tunix@tunix:~/.openoffice/1.1.2/user/uno_packages$

Java'nın yerini göstermeme rağmen verdiği hatalara bak....!! Üstelik önceli hatamı da aynen veriyor.. Ikinci kez şunu yazdığımda ise verdiği hata:

tunix@tunix:~/.openoffice/1.1.2/user/uno_packages$ /usr/lib/openoffice/program/pkgchk > warning: directories not allowed: file:///home/tunix/.openoffice/1.1.2/user/uno_packages/skip_registration
tunix@tunix:~/.openoffice/1.1.2/user/uno_packages$

oluyor... Ne yapmalıyım ?

Reply to: